Zasada przenoszenia substancji dodatkowych (carry-over)

Substancje dodatkowe mogą być wnoszone do produktu razem ze składnikami i w takim przypadku stwierdzenie, czy produkt finalny spełnia wymagania rozporządzenia 1333/2008 o dodatkach do żywności jest znacznie trudniejsze. Kluczowym  jest wówczas  zastosowanie odpowiedniego punktu tak zwanej zasady przenoszenia, która jest opisana w art. 18  ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008.

Więcej w numerze 3/2018 kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 


Fotolia_141939610_M