Zastosowanie modeli migracji jako alternatywy dla laboratoryjnych metod badania migracji z opakowań żywności

Komisja Europejska wprowadziła możliwość zastąpienia tradycyjnych badań laboratoryjnych nowym narzędziem do zapewniania zgodności w postaci ogólnie uznanych modeli dyfuzyjnych dyrektywą 2001/62/WE z 2001 roku. Aktualnie zapis ten znajduje się w rozdziale 2.2.3 załącznika V do Rozporządzenia (UE) nr 10/2011.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2016dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_106404762_M