Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Rejestracja > Regulamin Akademii udział stacjonarny 25-26.05.2022

Regulamin Akademii udział stacjonarny 25-26.05.2022

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

UDZIAŁ W FORMULE STACJONARNEJ
25-26 maja 2022 r.

 1. Koszt uczestnictwa w Akademii zgodnie z formularzem rejestracji.
 2. Cena uczestnictwa w Akademii (opcja z noclegiem) obejmuje: udział w akademii; materiały szkoleniowe; nocleg wraz ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym, lunch, przerwy kawowe w dniach 25-26.05.2022 r.; udział w uroczystej kolacji w dniu 22.05.2019 r.  Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w Akademii.
 3. Cena uczestnictwa w Akademii (opcja bez noclegu) obejmuje: udział w akademii; materiały szkoleniowe; lunch; przerwy kawowe w dniach 25-26.05.2022 r.; udział w uroczystej kolacji w dniu 25.05.2022 r. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w Akademii.
 4. Dokonanie rejestracji uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zawarciem umowy z PFPŻ ZP, a podmiotem deklarującym udział w Konferencji. Wynikającą z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek bankowy nr 53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, ul. CYBERNETYKI 9b, 02-677 Warszawa. Osoba rejestrująca uczestnictwo w konferencji, oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie/upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego udział w konferencji, a w szczególności do zawarcia umowy z PFPŻ ZP.
 5. W przypadku rejestracji uczestnictwa w Konferencji do dnia 10.05.2019 r. i niedokonania wpłaty przed 10.05.2019 r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 3000 zł + 23% VAT. Zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich PFPŻ ZP.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 10.05.2019 r.,rejestrujący uczestnictwo w konferencji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 1000 zł + 23% VAT. W przypadku rezygnacji po 10.05.2019 r., rejestrujący uczestnictwo w konferencji zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z rejestracji uczestnictwa w konferencji.
 7. W przypadku braku uczestnictwa w konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, rejestrujący udział w konferencji zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty należności wynikających z rejestracji udziału w konferencji.
 8. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji za udziału w Konferencji.
 9. Możliwa jest zmiana osoby rejestrującej się do udziału w Konferencji na wniosek rejestrującego udział w Konferencji.
 10. PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca Konferencji, ( w obrębie Warszawy) w sposób niezmieniający wartości merytorycznej Konferencji.
 11. PFPŻ ZP zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej terminu.

Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313586, posiadającą NIP 701-017-35-79, REGON 141761215.

Materiały niniejsze są własnością PFPŻ ZP i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny PFPŻ ZP jest zabronione.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij