Zapewnienie jakości

 • Zarządzanie alergenami w zakładzie produkcyjnym - Małgorzata Krzepkowska - J.S. Hamilton Poland S.A. (3/2018)
 • Magazynowanie i eksponowanie napojów, soków i wód – wspólna odpowiedzialność łańcucha dostaw produktów spożywczych - Małgorzata Myszka-Mikłusiak - Żywiec Zdrój S.A. (3/2015)

 • Zmiany w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  - Beata Majchrzak - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2015)
 • Wprowadzenie w błąd a zafałszowanie na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych - Marcin Oleksy (1/2014)
 • Jakość polskiej żywności i działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - rozmowa z prof. Stanisławem Kowalczykiem – Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2014)

 • Odbudowa zaufania do żywności. Prace Punktu Kontaktowego ds. Oszustw Żywnościowych - prof. Stanisław Kowalczyk - Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Dorota Bocheńska, Jowita Prokop - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2014)

 • Wybrane wymagania IFS Food i BRC Food w kontekście aktualnych wymagań przepisów prawa żywnościowego - Julia Konstanty-Szewczak - TÜV Rheinland Polska (4/2014)

 • Certyfikacja systemu zarządzania? Ale w jakim celu? - Włodzimierz Biel, Artur Wawrzynowski, Dominik Lisiewski - Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. (1/2013)

 • Wypowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby o bezpieczeństwie i jakości polskiej żywności (2/2013)

 • Wykrywanie zafałszowań żywności - Hanna Wachowska - Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. (4/2013)

 • Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego w świetle wyroku WSA z 17 października 2011 r. VI SA/Wa 1371/11 - Wojciech Olszewski – Kancelaria Salans (1/2012)