Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Działania > Seminaria i Konferencje > Archiwum: > Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" - podsumowanie I edycji programu

Seminaria i Konferencje
Archiwum:
Aktualności
Współpraca krajowa
Współpraca międzynarodowa
Publikacje
Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" - podsumowanie I edycji programu i warsztaty dla koordynatorów II edycji

Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia, przystąpiły do realizacji kolejnej, drugiej (rok szkolny 2007/2008) edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Program został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dniu 9 listopada 2006. Na poziomie krajowym współrealizatorami programu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu. Program jest jednym z największych w Unii Europejskiej w tym zakresie, opartym na partnerstwie publiczno – prywatnym.

Pierwsza edycja programu przeprowadzona była w 4 331 szkół gimnazjalnych i podstawowych. Odbiorcami było 622 068 uczniów, a także ich rodzice i opiekunowie.

Szkolenie koordynatorów programu skoncentrowane było na podsumowaniu wyników I edycji, przedstawieniu najciekawszych form realizacji programu zarówno na poziomie szkoły jak i społeczności lokalnej oraz omówieniu metodyki i materiałów II edycji programu.  Elżbieta Łata – dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej GIS oraz Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ dokonali podsumowania programu.

Koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi (pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych) przestawili przebieg realizacji programu „Trzymaj formę!” w szkołach z powiatów gdańskiego, katowickiego, rzeszowskiego, żarskiego, strzeleckiego, słupskiego i bydgoskiego.

W dalszej części szkolenia Dyrektor E. Łata zaprezentowała wyniki ankiety dotyczącej żywienia uczniów oraz warunków uprawiania aktywności fizycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród szkół biorących udział w programie „Trzymaj formę!” 85% szkół prowadzi akcje i programy dożywiania uczniów, przy czym już tylko 65% szkół posiada stołówkę szkolną. W badaniu poruszona była również m.in. kwestia spożywania śniadań przez uczniów - jedynie 8% szkół zadeklarowało, że wszyscy uczniowie spożywają drugie śniadanie. Większość uczniów (86%) przynosi śniadanie z domu, pozostali nabywają je w sklepiku szkolnym (53%), w stołówce szkolnej (12%) lub w innych miejscach (11%).

Podstawową przyczyną, dla której uczniowie nie spożywają w szkole drugiego śniadania jest brak dbałości ze strony rodziców (65%). Istotna część ankietowanych wskazała również na brak środków finansowych (47,5%). Problemem jest również brak właściwych nawyków żywieniowych i związana z nim niska świadomość konieczności spożywania II śniadania.

Część badania poświęcona była warunkom jakie szkoły stwarzają swoim uczniom do uprawiania różnych form aktywności fizycznej. Tylko 53% ankietowanych szkół ma własną salę gimnastyczną - pozostałe przeprowadzają zajęcia WF na boisku szkolnym, na korytarzu, lub w wynajmowanych obiektach sportowych. W swoim wystąpieniu dyrektor Łata przedstawiła również spostrzeżenia nauczycieli dotyczące aktywności fizycznej uczniów w szkole. Zdaniem nauczycieli większość uczniów wykazuje dobrą sprawność fizyczną, grupą zdecydowanie chętniej ćwiczącą są chłopcy. Problemem jest jednak zbyt duża ilość zwolnień lekarskich, które nie zawsze są uzasadnione, która może być związana m.in. z niską wiedzą uczniów i rodziców na temat zdrowego stylu życia. Przyczyną rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach WF jest często również brak mody na aktywność fizyczną oraz obawa przed negatywną oceną ze strony rówieśników.

W dalszej części szkolenia E. Łata i A. Gantner zaprezentowali założenia II edycji programu „Trzymaj formę!” i dokonali prezentacji materiałów i pomocy dydaktycznych, które będą dystrybuowane wśród szkół biorących udział w programie.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij