Dodatki do żywności

 • Opinie Stałego Komitetu UE  - Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności (4/2018)

 • Zasada przenoszenia substancji dodatkowych (carry-over) - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  (3/2018)

 • Aktualne prace Unii Europejskiej w obszarze dodatków do żywności - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  (2/2017)
 • Enzymy spożywcze - stan prawny w Unii Europejskiej - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  (1/2017)

 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący kategorii środków spożywczych ujętych w rozporządzeniu 1333/2008 - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny  (2/2016)
 • Znakowanie środków spożywczych w zakresie aromatów - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2015)
 • Substancje słodzące stosowane w produkcji żywności - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2015)

 • Glikozydy stewiolowe – alternatywa dla cukru - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1/2014)
 •  Bezpieczeństwo i rejestracja niskokalorycznych substancji słodzących - prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, (4/2014)

 • Barwniki stosowane do żywności  oraz składniki żywności o właściwościach barwiących – przepisy prawne i aktualne prace Komisji Europejskiej - Joanna Gajda-Wyrębek - Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1/2013)

 • Unijny wykaz substancji dodatkowych do żywności – rozporządzenie Komisji nr 1129/2011 - Katarzyna Kuźma, Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (2/2013)

 • Aspekty prawne stosowania aromatów w żywności - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1/2012)