Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Działania > Seminaria i Konferencje > Archiwum: > Światowy Dzień Żywności - 2001

Seminaria i Konferencje
Archiwum:
Aktualności
Współpraca krajowa
Współpraca międzynarodowa
Publikacje
15 października 2001, Światowy Dzień Żywności

Z inicjatywy FAO 16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków Zarządu Federacji a głównymi jej tematami były: polityka żywnościowa, integracja europejska, promocja produktu żywnościowego, polityka finansowa, podatki, rentowność, bezpieczeństwo, konkurencyjność i prawo. W liście otwartym PFPŻ m.in. postuluje przeprowadzenie sejmowej debaty nad stanem i perspektywami rozwoju narodowej gospodarki żywnościowej ze szczególnym uwzględnieniem związków kooperacyjnych rolnictwa i przemysłu przetwórczego oraz promocji (wykreowania narodowej marki) Polskiego Produktu Żywnościowego. Jednocześnie Federacja uznaje za pilne przeprowadzenie przeglądu stanu prawa żywnościowego po okresie przyspieszonego dostosowywania ustaw i rozporządzeń do przepisów UE dotyczących żywności i podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych dla racjonalizacji polskich przepisów w kierunku odbiurokratyzowania gospodarki żywnościowej i usprawnienia systemowego nadzoru nad żywnością.

LIST OTWARTY
POLSKIEJ FEDERACJI PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

Przy okazji Światowego Dnia Żywności przypadającego w dn.16 października 2001 r. Polska Federacja Producentów Żywności pragnie zwrócić uwagę na szczególną rolę sektora żywnościowego w kształtowaniu warunków zdrowotnych społeczeństwa, zapewnianiu podstaw do rozwoju polskiego rolnictwa oraz w pomnażaniu potencjału ekonomicznego i zwiększaniu dochodu narodowego. Wymaga to w pierwszej kolejności szczególnych przedsięwzięć ze strony Rządu i przedsiębiorców.

Uwzględniając szczególne okoliczności: początek nowej kadencji Sejmu i Senatu z radykalną zmianą układu politycznego, niezwykle trudną sytuację ekonomiczną Państwa, realnie odczuwalny spadek siły nabywczej społeczeństwa, brak przesłanek do prognozowania wzrostu gospodarczego oraz konieczność sprostania konkurencji rynkowej, zwłaszcza w związku z integracją europejską, PFPŻ postuluje:

1. Przeprowadzenie sejmowej debaty nad stanem i perspektywami rozwoju narodowej gospodarki żywnościowej, ze szczególnym uwzględnieniem związków kooperacyjnych rolnictwa i przemysłu przetwórczego, oraz promocji Polskiego Produktu Żywnościowego.
2. Wykorzystanie przez Rząd wszelkich możliwych instrumentów dla zwiększenia rentowności polskich firm przetwórczych; w szczególności opracowanie i wdrożenie we współpracy z Polską Federacją Producentów Żywności i organizacjami branżowymi narodowej strategii zapewnienia konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego.
3. Pilne przeprowadzenie przeglądu stanu prawa żywnościowego po okresie przyspieszonego dostosowywania ustaw i rozporządzeń do przepisów UE dotyczących żywności, i podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych dla racjonalizacji polskich przepisów w kierunku odbiurokratyzowania gospodarki żywnościowej i uzdrowienia (usprawnienia) systemowego nadzoru nad żywnością.

Polska Federacja Producentów Żywności z całą mocą pragnie podkreślić, że aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT na artykuły żywnościowe (7 %) jest optymalna i nie powinna podlegać zmianom wywołanym czynnikami koniunkturalnymi.

Jednocześnie Zarząd PFPŻ apeluje do wszystkich producentów żywności, a szczególnie do firm członkowskich Federacji, aby w związku z nadchodzącym okresem zimowym dokonali przeglądu własnych zapasów i możliwości przeznaczenia dla rodzin i osób najuboższych produktów, których dystrybucją zajmie się w tradycyjnie sprawny i odpowiedzialny sposób Federacja Polskich Banków Żywności, wyspecjalizowana w prowadzeniu zorganizowanej pomocy żywnościowej w całym kraju.

Warszawa, 9 października 2001

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij