Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Działania > Seminaria i Konferencje > Archiwum: > Seminarium szkoleniowe dla pracowników Federacji Konsumentów w zakresie programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" oraz syst

Seminaria i Konferencje
Archiwum:
Aktualności
Współpraca krajowa
Współpraca międzynarodowa
Publikacje
Seminarium szkoleniowe dla pracowników Federacji Konsumentów w zakresie programu edukacyjnego "Trzymaj formę!" oraz systemu GDA

W dniu 9 stycznia br. odbyło się seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli terenowych oddziałów Federacji Konsumentów.

Szkolenie zostało zorganizowane pod kątem współpracy PFPŻ i Federacji Konsumentów dotyczącej podejmowania działań mających na celu edukację konsumentów w zakresie zdrowego stylu życia oraz dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Tematyka szkolenia miała na celu przybliżenie uczestnikom realizowanych dotychczas przez PFPŻ inicjatyw edukacyjnych – programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” oraz Dobrowolnego Systemu Znakowania Żywności Wartością Odżywczą GDA.

Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. W spotkaniu wzięło udział 33 przedstawicieli poszczególnych oddziałów terenowych Federacji Konsumentów. Informacje zdobyte w trakcie spotkania posłużą im w dalszej pracy, w tym m.in. w kontaktach z władzami lokalnymi.

Seminarium prowadzili: Małgorzata Niepokulczycka - Prezes Federacji Konsumentów oraz Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny PFPŻ.

W ramach prezentacji programu „Trzymaj formę!” A. Gantner przedstawił podstawowe założenia programu w zakresie edukacji prozdrowotnej obejmujące kształtowanie nawyków dotyczących stylu życia i sposobu odżywiania, a także zachęcanie do uprawiania aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i w czasie wolnym). W swoim wystąpieniu A. Gantner podkreślał istotność uświadomienia młodzieży faktu, iż decyzje konsumenckie powinny być oparte przede wszystkim na świadomym wyborze i odpowiedzialności indywidualnej opartej na rzetelnej wiedzy. Zaprezentowane zostały również pomoce dydaktyczne przygotowane przez PFPŻ – uczestnicy szkolenia otrzymali poradniki dla nauczycieli oraz broszurki dla uczniów.

W dalszej części szkolenia głos zabrała p. Elżbieta Łata – Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, która przedstawiła dotychczasowe efekty programu Trzymaj Formę realizowanego na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego przez PFPŻ i GIS. E. Łata zwróciła uwagę uczestników na wzrastającą z roku na rok liczbę szkół uczestniczących w programie – w pierwszej edycji „Trzymaj formę!” (rok szkolny 2006/2007) udział wzięło 4300 szkół (ponad 622 tysiące uczniów), podczas gdy do drugiej edycji programu przystąpiło już blisko 6000 szkół (ponad 755 tysięcy uczniów).

E. Łata podkreślała, że przeprowadzony przez PFPŻ i Inspekcję Sanitarną program został oceniony bardzo pozytywnie przez wszystkie strony zaangażowane w jego realizację – zarówno młodzież, nauczycieli, rodziców jak i samorządy lokalne. Program został oceniony jako doskonały pomysł na propagowanie zdrowego stylu życia i znacząco przyczynił się do podniesienia świadomości w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Z każdą kolejną edycją coraz bardziej uwidaczniały się pozytywne zmiany nawyków żywieniowych uczniów, jak np. przynoszenie do szkoły drugich śniadań. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zdobyli umiejętność planowania posiłków, zdrowego odżywiania i zostali zachęceni do uprawiania aktywności fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu. Realizatorzy programu podkreślali, że konstrukcja programu daje dużą swobodę wyboru sposobu realizacji jego założeń w szkołach, a jego interdyscyplinarna forma sprzyjała nawiązywaniu współpracy z innymi szkołami.

Kolejne wystąpienie poświęcone było zaprezentowaniu systemu GDA. A. Gantner podkreślał, iż System ten jest częścią działań przemysłu żywnościowego mających na celu umożliwienie konsumentom podejmowania samodzielnych i świadomych wyborów odnośnie diety i stylu życia, a tym samym przyczynianie się  do utrzymania właściwego stanu ich zdrowia. System GDA, jako sposób komunikowania wartości odżywczej przyczynia się w istotny sposób do poprawy zrozumiałości informacji umieszczanych na opakowaniu produktów. Ważne jest, aby oznaczenia GDA traktować jako wskaźnik orientacyjny, ze względu na to, że potrzeby żywieniowe poszczególnych osób mogą się między sobą różnić w zależności chociażby od masy ciała, poziomu aktywności fizycznej, wieku i płci. Omówiona została również kampania informacyjna skierowana do klientów sklepów wielko powierzchniowych przeprowadzana przez PFPŻ przy współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Federacją Konsumentów. Uczestnicy seminarium otrzymali ulotki i karty GDA.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij