Inne

 • Przegląd orzeczniczy prawa żywnościowego - Jakub Misiak – kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p. (4/2018)

 • Nowy ład dla konsumentów - Aleksandra Kunkiel-Kryńska - kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland (4/2018)
 • Trzy lata funkcjonowania w Polsce samoregulacji w zakresie reklamy żywności skierowanej do dzieci - Andrzej Gantner, Marta Tomaszewska-Pielacha – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (2/2018)
 • Produkty z pogranicza (borderline products). Zarys problematyki - Krzysztof Paczkowski - kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p. (2/2018)
 • Betaglukan - definicja, opinie EFSA, oświadczenia zdrowotne i znakowanie - Piotr Pokojski - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (1/2018)

 • Reforma RODO - dr Marcin Kawecki – Ministerstwo Cyfryzacji (4/2017)
   
 • Nowe regulacje w zakresie żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek szkolnych
  Andrzej Gantner, Marta Tomaszewska-Pielacha – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (4/2016)

 • Błonnik pokarmowy - definicja, znakowanie, zalecenia żywieniowe oraz inne wybrane zagadnienia - Piotr Pokojski - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (3/2016)
 • Rewolucyjne zmiany w prawie własności przemysłowej - Marek Trojnarski, Witold Masionek - DENTONS (1/2016)

 • Nowe wymagania dla produktów podawanych i sprzedawanych w placówkach szkolnych - Andrzej Gantner, Marta Tomaszewska-Pielacha – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (4/2015)

 • Ochrona przed szkodnikami - Nowa Europejska norma EN 16636 - Barbara Jaworska-Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (3/2015)

 • Nowe regulacje prawne w zakresie żywności i żywienia w szkołach – już od 1 września 2015 r. - Andrzej Gantner, Marta Tomaszewska-Pielacha – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2015)

 • Praktyczne zastosowanie zasady wzajemnego uznawania - Aleksandra Wesołowska - Coca-Cola Services, Bruksela (1/2015)
 • Produkcja koszerna i jej certyfikacja - Piotr Pokojski - Toruń-Pacific Sp. z o.o., Cereal Partners Poland (1/2014)
 • Produkcja żywności dla wyznawców islamu-halal - Piotr Pokojski  - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (2/2014)

 • Zasada wzajemnego uznawania a lepsze, inteligentne i sprawne prawo Unii Europejskiej– fikcja czy realizacja rynku wewnętrznego? - Klaudyna Monika Terlicka - Ashbury Labelling UK (2/2014)

 • Pełne ziarno – zalecenia żywieniowe a opinia EFSA - Piotr Pokojski  - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (3/2014)

 • Data minimalnej trwałości – zmiany prawne szansą na ograniczanie marnowania żywności - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski, Maria Gosiewska - Federacja Polskich Banków Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (3/2014)

 • Refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - Marcin Pieklak - kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (4/2014)

 • Produkty bezglutenowe – przepisy prawne oraz inne wymagania - Piotr Pokojski  - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (4/2014)

 • Ochrona żywności - Food defense - Dominik Lisiewski - Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. (2/2013)

 • Dowody w procesie cywilnym – podstawowe zasady, zagadnienia praktyczne - Magdalena Warzecha (4/2013)

 • Prawne i podatkowe aspekty przekazywania darowizn żywności przez producentów żywności na cele społeczne - Juliusz Makarewicz – PricewaterhouseCoopers, Maria Gosiewska - Federacja Polskich Banków Żywności, dr Paweł Wojciechowski - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski (4/2013)