Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Działania > Seminaria i Konferencje > Archiwum: > II Kongres "Zywność, żywienie a zdrowie" - 2004

Seminaria i Konferencje
Archiwum:
Aktualności
Współpraca krajowa
Współpraca międzynarodowa
Publikacje
23 - 26 czerwca 2004, II Kongres "Żywność, Żywienie a Zdrowie w Polsce Zintegrowanej z Unią Europejską

Przed dziesięcioma laty Instytut Żywności i Żywienia po raz pierwszy podjął trud zorganizowania Kongresu „Żywność, Żywienie a Zdrowie” podsumowującego całość krajowych osiągnięć w dziedzinie nauk o żywności, żywieniu i prewencji chorób dietozależnych. Oprócz środowiska naukowego inicjatywę tę podjęli liczni przedsiębiorcy sektora przetwórstwa żywności, którzy wzięli udział w Kongresie, a także wsparli go materialnie. Kongres zaowocował wieloma wartościowymi wydawnictwami naukowymi, zbiorami działań aplikacyjnych ważnych dla poprawy stanu zdrowia ludności oraz odbił się szerokim echem w mediach, zwracając uwagę opinii publicznej na zagadnienia związane z rolą żywności i żywienia dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

W 2000 roku Polska Federacja Producentów Żywności zorganizowała Kongres Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, w którym uczestniczyło około 600 delegatów reprezentujących naukę, administrację, przemysł oraz media. Była to największa jak dotąd konferencja na temat żywności w Polsce. Jej zorganizowanie stało się możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu krajowych autorytetów nauk o żywności i żywieniu.

Obecny Kongres jest drugim tak wielkim wydarzeniem zainicjowanym przez Instytut Żywności i Żywienia. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem krajowych i zagranicznych środowisk naukowych, a także zyskała poparcie przemysłu żywnościowego. Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”, doceniając niezwykle ważną rolę środowisk naukowych w kształtowaniu nowych trendów i opinii w zakresie żywienia, technologii i bezpieczeństwa żywności, postanowiło aktywnie włączyć się w organizację Kongresu.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed polską gospodarką żywnościową szereg wyzwań. Polskie przedsiębiorstwa dokonały olbrzymiego wysiłku aby w pełni dostosować się do wymagań rynku unijnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności oraz aby sprostać silnej konkurencji na wspólnym europejskim rynku. Znaczący wzrost eksportu polskiej żywności, jaki nastąpił po 1 maja 2004, świadczy o tym, że polscy przedsiębiorcy dobrze odrobili tę lekcję. Sukces ten nie byłby jednak możliwy bez silnego wsparcia środowisk naukowych działających na rzecz dostosowania polskich standardów do wymagań unijnych.

Kolejnym wyzwaniem dla środowisk reprezentowanych przez uczestników Kongresu jest promocja znaczenia bezpieczeństwa żywności, zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Zarówno przemysł żywnościowy jak i nauka z uwagą śledzą postęp prac Światowej Organizacji Zdrowia nad dokumentem pn. „Globalna strategia w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i zdrowia”. Ufamy, że zwróci on uwagę opinii publicznej na te ważne zagadnienia, a także pogłębi współpracę nauki i przemysłu nad stworzeniem efektywnych systemów edukowania konsumentów w zakresie zdrowego stylu życia, stosowania zbilansowanej diety oraz odpowiedzialności indywidualnej konsumentów.

Kongres stworzył możliwości jeszcze lepszej wymiany poglądów i jeszcze bliższej współpracy pomiędzy światem nauki a środowiskiem producentów żywności, pomiędzy ideą i aplikacją osiągnięć. Współdziałanie to powinno być zacieśniane w zakresie nauki i edukacji oraz badań i rozwoju, między innymi w takich obszarach jak żywienie, technologie produkcji, bezpieczeństwo żywności, zarządzanie jakością i ekonomia.

Obrady Kongresu pomogły wykreować najważniejsze kierunki dalszych badań naukowych i działań aplikacyjnych na najbliższe 10 lat w obszarze jakości żywności, żywienia, aktywności fizycznej i prewencji chorób niezakaźnych, głównie dietozależnych.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij