Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013
Dokument został przedłożony RM przez przez prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. W dokumencie zdefiniowano plany działań z wykorzystaniem doświadczeń, które już zdobyto. W tym sensie „Polityka” stanowi kontynuację działań określonych w „Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009”. Założono w niej realizację następujących celów:


Rozwój bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku

Dokument wskazuje, że należy kontynuować wcześniejsze działania zapewniające powstawanie bezpiecznego i przyjaznego konsumentom rynku. Prezes UOKiK będzie nadal prowadzić postępowania administracyjne w przypadku podejrzeń o działania naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Praktyka wykazała, że ten instrument zdaje egzamin. W nadchodzących latach nastąpi ograniczenie postępowań prowadzonych przez prezesa UOKiK tylko do przypadków najistotniejszych z punktu widzenia zbiorowych interesów konsumentów. Prezes Urzędu będzie miał obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu rynku i reagowania na naruszenia interesów konsumentów. Eliminowaniu niezgodnych z prawem praktyk służyć ma prowadzenie sektorowych kontroli wzorców umownych stosowanych w obrocie z konsumentami. Do stałego katalogu instrumentów chroniących interesy konsumentów należą kontrole Inspekcji Handlowej. Będą one prowadzone poprzez: kontrole interwencyjne oraz kontrole kompleksowe o charakterze ogólnokrajowym. Kontrolowane będą: wyroby podlegające szczególnej ochronie prawnej (ekologiczne, tradycyjne), wyroby, które w swoim składzie mogą mieć substancje zakazane, produkty z „wyższej” i „niższej” półki, towary oferowane przez Internet i paliwa. Kontynuowane będą działania dotyczące zagwarantowania na terenie Unii Europejskiej zgodności wyrobów wprowadzanych do obrotu zgodnie z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia. Chodzi tu o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony konsumentów i użytkowników. Należy zwiększyć wykorzystanie systemu RAPEX jako źródła informacji o produktach niebezpiecznych. Kontrole dotyczące bezpieczeństwa produktów i spełnienia wymagań dyrektyw nowego podejścia prowadzi obecnie i będzie prowadzić Inspekcja Handlowa. Jej nadzór powinien objąć również produkty wrażliwe, np. przeznaczone dla dzieci.

Rozwój dialogu konsumenckiego i wzmacnianie mechanizmów samoregulacyjnych

Zgodnie z dokumentem, kontynuowane będą działania, których celem będzie zwiększenie poziomu korzystania przez przedsiębiorców z tzw. kodeksów dobrych praktyk. Instrument ten umożliwia konsumentom identyfikację rzetelnych przedsiębiorców. Prezes UOKiK będzie podejmować działania służące wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją oraz partnerami społecznymi.

Wzmacnianie i rozwój efektywnego i skutecznego systemu poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumenckich

W nadchodzących latach rozwijana ma być także działalność Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Stanowi ono istotny element ułatwiający polskim konsumentom uzyskanie pomocy w dochodzeniu roszczeń od przedsiębiorców mających swoje siedziby za granicą. Istotne znaczenie będzie mieć także współpraca z organizacjami konsumenckimi oraz z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów.

Pro-aktywna polityka informacyjno-edukacyjna

Prowadzone w latach 2010-2013 działania informacyjno-edukacyjne będą miały na celu uwrażliwienie konsumentów na skutki, jakie ich decyzje wywierają na środowisko naturalne. Planowane są ogólnopolskie kampanie edukacyjne, międzynarodowe konferencje. Będą przygotowywane poradniki (tradycyjne i internetowe). Na stronach internetowych UOKiK powstanie nowa witryna, która umożliwi szybkie znalezienie instytucji świadczącej pomoc konsumentom w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Kampanie edukacyjne skierowane będą do dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

W dokumencie omówiono również działania zmierzające do rozwoju przyjaznego środowiska legislacyjnego w obszarze ochrony konsumentów oraz działania podejmowane na forum międzynarodowym.

(Źródło: Rada Ministrów)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij