Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca-Cola HBC Polska 2009
Trzeci już, roczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca-Cola HBC Polska, dokumentujący postępy firmy w dziedzinie społecznie odpowiedzialnego biznesu został podzielony na rozdziały tematyczne, odpowiadające kluczowym kwestiom odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i ekonomicznej firmy. Obszary te (zdrowie konsumentów; troska o zasoby wodne; energia i ochrona klimatu; odpady i recykling; rozwój pracowników; współpraca z partnerami; relacje ze społecznościami lokalnymi) zostały zidentyfikowane przez Komisję ds. CSR przy zarządzie Grupy Coca-Cola Hellenic w Atenach m.in. w wyniku panelowego spotkania interesariuszy; były też inspirowane przyjętymi przez całą Grupę Coca-Cola Hellenic zobowiązaniami Global Compact.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie polskich konsumentów zdrowym stylem życia. W ślad za tym rozwija się także oferta firm z systemu Coca-Cola w Polsce, która do wyboru napojów niegazowanych dołączyła w 2009 r. m.in. produkt Cappy Cała Pomarańcza, czy nową wodę średniozmineralizowaną MultiVita z ujęcia Kropla Minerałów. Zmienia się także struktura sprzedaży napojów firmy, w której systematycznie rośnie udział napojów niegazowanych    i wód: podczas, gdy w 2004 r. łączna sprzedaż obu tych kategorii stanowiła zaledwie 16,7% ogółu sprzedaży – w 2009 r. odsetek ten wzrósł do 31%. Jednocześnie, firmy z systemu Coca-Cola współpracują z m.in. organami państwowymi oraz ekspertami ds. sportu i żywienia przy realizacji programów promujących sport i aktywność fizyczną – czego przykładem może być program edukacyjny dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej „Trzymaj formę”, współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. W roku szkolnym 2008/2009 wzięło w nim udział 6188 szkół podstawowych i gimnazjów, czyli prawie 780 tys. uczniów – o 160 tys. więcej niż rok wcześniej. Firmy z systemu Coca-Cola w Polsce organizują również regularnie Coca-Cola Cup, największy w Polsce szkolny turniej piłkarski, w którego jedenastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ok. 450 tysięcy młodych zawodników - wspierają także masowe imprezy sportowe, np. maratony biegowe i rowerowe.

Rozwój firm z systemu Coca-Cola jest nierozerwalnie związany z dostępnością wody najwyższej jakości. Działania firmy mające na celu odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi to przede wszystkim: ograniczanie zużycia wody, uzdatnianie wody zużytej w produkcji i ochrona istniejących zasobów. Zużycie wody na litr napoju wyprodukowanego w zakładach Coca-Cola HBC Polska spadło od 2001 r. o około 35%, w samym 2009 r. – o 7 %. Firma stale monitoruje zużycie wody i minimalizuje jej pobór, a wysoką czystość przetworzonych ścieków potwierdza, przykładowo, obecność dzikich ryb w stawach wybudowanych jako ostatni element oczyszczalni przy zakładach w Radzyminie i Staniątkach, w których 100% wody stanowią właśnie oczyszczone ścieki.

W 2005 r. firmy Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zainicjowały Fundusz Kropli Beskidu, który wspiera finansowo i merytorycznie inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony zasobów wodnych Beskidów. Środki przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2009 wyniosły łącznie 690 tys. złotych, a w samym tylko 2009 r. sfinalizowano 10 projektów, wśród których było m.in. odtworzenie historycznej pijalni wód mineralnych św. Kingi. Firmy z systemu Coca-Cola współpracują także z WWF w ramach projektu przywracania naturalnego charakteru Wisły, pod nazwą „Rzeki dla Życia”, który ma na celu przywrócenie naturalnego charakteru największej polskiej rzeki i jej dopływów. W jego ramach w latach 2007-2009 do górskich strumieni trafiło ponad 740 tys. sztuk narybku łososia.

W ciągu ostatnich lat jednym z najistotniejszych problemów w skali międzynarodowej i krajowej stały się kwestie związane z globalnymi zmianami klimatycznymi. W 2009 r. najważniejszą inwestycją w obszarze oszczędzania energii w Coca-Cola HBC Polska było rozpoczęcie budowy trigeneracyjnego bloku elektrociepłowniczego (CHP) przy zakładzie produkcyjnym w Radzyminie, który pozwoli zakładowi zmniejszyć o ponad 75% tzw. ślad węglowy - całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio podczas produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu. W 2009 r. Coca-Cola HBC Polska kontynuowała także programy oszczędzania energii, redukując jej zużycie we wszystkich fabrykach w Polsce w 2009 r. do 0,45 MJ na litr produkowanego napoju.

Celem firm z systemu Coca-Cola HBC jest stworzenie zamkniętego obiegu opakowań, w którym wszystkie zużyte opakowania będą przetwarzane na nowe. Firmy co roku zmniejszają ilość generowanych odpadów, poddając jednocześnie coraz więcej odpadów recyklingowi. W 2009 r. waga opakowań wód w butelkach 0,5 l PET została zmniejszona o 20%, natomiast recyklingowi poddano 97% odpadów wytworzonych w zakładach produkcyjnych; tworzywa z recyklingu są stosowane w produkcji dwóch typów preform, stanowiąc od 20 do 25% materiału butelki. Integralną częścią strategii firmy jest też aktywne promowanie recyklingu – poprzez organizacje proekologiczne Eko-Pak oraz Rekopol i w ramach własnych działań. Przykładowo, czwartej edycji Coke Live Music Festiwal w 2009 r. towarzyszyła szeroko zakrojona akcja ekologiczna, dzięki której zebrano i przeznaczono do ponownego przetworzenia blisko 59 tys. kubków (77 proc. wszystkich kubków dostarczonych na teren festiwalu). Z kolei na organizowanym we współpracy z WWF Polska pikniku ekologicznym „Odkrywamy Wisłę” zebrano około 2000 kg surowców wtórnych.

W sferze pracowniczej, priorytetami Coca-Cola HBC Polska są: oferowanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy, angażowanie ich w kwestie spółki i jej otoczenia – czemu służy m.in. Reprezentacja Pracownicza, oraz etyka i bezpieczeństwo pracy. Ważną częścią firmowej kultury jest zaangażowanie pracowników w kwestie społeczne i środowiskowe poprzez wolontariat, czemu służy program „Wolontariusz po radosnej stronie życia”. W ub. roku 222 pracowników zrealizowało w sumie 17 opracowanych przez samych siebie przedsięwzięć, przepracowując społecznie 1803 godziny.

Ważnym obszarem działań firm z systemu Coca-Cola jest współpraca z dostawcami i partnerami handlowymi.           W 2009 r. ruszyła akcja edukacyjna dla klientów pod tytułem „Magazynuj z głową”, współorganizowana z Krajową Izbą Gospodarczą „Przemysł Rozlewniczy” pod honorowym patronem merytorycznym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jej celem jest edukacja sprzedawców w zakresie zasad przechowywania produktów spożywczych, szczególnie napojów, oraz konsekwencji, jakie dla zdrowia konsumenta mogą wyniknąć z nieodpowiedniego magazynowania produktów.

Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca-Cola HBC Polska powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) – niezależnej, międzynarodowej instytucji, której celem jest rozwijanie praktyk raportowania działalności w zakresie CSR. W procesie tworzenia raportu wykorzystane zostały „Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” (RG) oraz najbardziej aktualna wersja wskaźników GRI, opublikowanych w 2006 r.          Z kolei w wyniku konsultacji z interesariuszami i organizacjami audytowymi w tej publikacji poszerzono zakres           i stopień szczegółowości prezentowanych informacji.

Raport jest dostępny (w wersji elektronicznej na www.coca-colahellenic.pl lub drukowanej) dla wszystkich zainteresowanych stron; wszelkie informacje dodatkowe, na temat tej publikacji lub działalności firmy w zakresie CSR, można uzyskać pod adresem odpowiedzialność.spoleczna@cchellenic.com.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij