Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ceny pod presją niskiej podaży zbóż jakościowych
W najnowszym raporcie, opublikowanym 16 września br., Strategie Grains (SG) znacząco zmieniło prognozy bilansu zbóż w UE dla sezonu 2010/2011 r. - informują analitycy BGŻ.

Dotychczas eksperci agencji oczekiwali, iż w przypadku pszenicy i jęczmienia podaż zbóż będzie wystarczająca, aby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie oraz zapewnić minimalny poziom zapasów na koniec sezonu. Jeszcze w lipcu przewidywano wzrost zapasów obydwu tych zbóż. Jednakże wrześniowy raport weryfikuje te oczekiwania i wskazuje, że bieżący sezon może okazać się dla Wspólnoty deficytowy. W przypadku jęczmienia, prognozowany deficyt jest nieznaczny, zaledwie 400 tys. t i uwolnienie zapasów interwencyjnych, które wynoszą 5,5 mln t, mogłoby wpłynąć na zmianę sytuacji popytowo-podażowej. Jednakże w przypadku pszenicy miękkiej deficyt szacowany jest na 1,1 mln t, a zapasy interwencyjne na niespełna 0,5 mln ton.

Ponadto wg SG w sezonie 2010/2011 udział pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach tego zboża w UE-27 wyniesie 55% wobec 66% w sezonie 2009/2010 i 68% w sezonie 2008/2009.

W przypadku Polski spadek udziału pszenicy spełniającej minimalne wymogi dla przeznaczenia konsumpcyjnego jest jeszcze większy. W bieżącym sezonie szacuje się całkowite zbiory pszenicy miękkiej w kraju na 8,5 mln t, z czego zaledwie 45% (3,8 mln t) ma stanowić zboże nadające się do przemiału na mąkę, podczas gdy w sezonie ubiegłym odsetek ten wynosił 80% (7,7 mln t). Zapotrzebowanie krajowe na pszenicę konsumpcyjną szacowane jest na ok. 5,2 mln ton.Warto dodać, iż jeszcze w miesiąc temu SG przewidywało w Polsce udział pszenicy konsumpcyjnej w całkowitych zbiorach na 70%.

Spadek podaży surowca do przemiału już obecnie silnie przełożył się na wzrost premii za jakość zboża. Dodatkowo presję na wzrost cen pszenicy i żyta konsumpcyjnego zwiększa duży popyt eksportowy, głównie ze strony Niemiec. SG prognozuje, iż eksport z Polski do Niemiec pszenicy konsumpcyjnej w bieżącym sezonie wzrośnie do 516 tys. t wobec 378 tys. ton przed rokiem, jednakże z Niemiec do kraju zostanie przywiezionych w tym samym czasie 212 tys. t tego surowca. Całkowity eksport szacowany jest na 586 tys. t, czyli ok. 15% produkcji pszenicy konsumpcyjnej. Jednocześnie przewiduje się, iż do Polski zostanie zaimportowane 733 mln t tego surowca, głównie z Czech (328 tys. t) i wspomnianych Niemiec. Oznacza to, iż bilans wymiany handlowej pszenicą konsumpcyjną dla Polski (wyrażony wolumenowo) obniży się do -143 tys. t wobec 14 tys. t w zakończonym sezonie 2009/2010.

Sytuacja w Niemczech, drugiego po Francji największego producenta pszenicy we Wspólnocie, wpływa na kształtowanie się cen nie tylko w Polsce, lecz całej UE. Wg SG udział tego zboża o parametrach konsumpcyjnych w całkowitych zbiorach spadnie w tym kraju z 92% do 45%, czyli z 23,0 mln t do 10,7 mln t. Ponadto, podobnie jak w Polsce odnotowano w skali roku obniżenie się średniej liczby opadania z 344 do 321 sek. (średnia z ostatnich 5 lat wynosi 325 sek.). Z badań Max-Rubner Institute z 9 września l.opadania dla pszenicy zebranej w tym roku w Niemczech waha się od 64 do 429 sekund. Z drugiej strony z zebranych przez SG danych wynika, iż we Francji jakość zbóż jest bardzo dobra i udział pszenicy zdatnej do przemiału na mąkę w całkowitych zbiorach tego zboża wzrosła z 82% w sezonie poprzednim do 92%, co oznacza wzrost podaży w skali roku o ok. 3 mln t do 32,7 mln ton.
(Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij