Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zmiany na rynkach owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego, zbóż, lnu i konopi uprawianych na włókno
W dniu 22 października 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie krajowego prawodawstwa do zmian, które zostały wprowadzone w przepisach Unii Europejskiej na rynkach owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego, zbóż, lnu i konopi uprawianych na włókno. Ustawa porządkuje również krajowe przepisy na rynkach zbóż, lnu i konopi włóknistych oraz w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą rynków owoców i warzyw oraz tytoniu.


W zakresie rynku owoców i warzyw:


1. wprowadzono obowiązek prowadzenia przez marszałków województw rejestru wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw;

2. określono termin, do którego wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw muszą przekazywać informacje do sporządzenia sprawozdawczości do KE;

3. dostosowano przepisy ustawy do przepisów UE o wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w m.in. zakresie: kontroli jakości handlowej owoców i warzyw u handlowców, wprowadzania zmian do planu dochodzenia do uznania grupy za organizację, zasad opiniowania planów przez dyrektorów ARiMR, zasad kontroli przeprowadzanych przez ARiMR oraz weryfikacji mechanizmu nieprzeznaczenia do sprzedaży;

4. poszerzono kompetencje prezesa ARiMR o działania dotyczące monitoringu i oceny sposobu wdrażania krajowej strategii na rzecz realizacji programów operacyjnych na terytorium RP;

5. wprowadzono przepisy dotyczące realizacji przez ARR zadań związanych z programem „Owoce w szkole”. Program ten finansowany jest ze środków krajowych i wspólnotowych, a jego celem jest promowanie większego spożycia owoców i warzyw wśród dzieci.


W zakresie rynku tytoniu:


Uchylono przepisy dotyczące płatności związanych z produkcją tytoniu, w związku z uchyleniem regulacji związanych z powyższą płatnością w przepisach Unii Europejskiej. Zniesione zostały regulacje rynku tytoniu dotyczące rejonizacji uprawy, obowiązku rejestracji umów kontraktacji, zatwierdzania punktów odbioru surowca oraz zatwierdzania pierwszych przetwórców.


W zakresie rynku cukru:


W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego ds. rynków rolnych do określenia w drodze rozporządzenia warunków zakupu lub dostawy buraków cukrowych w przypadku, gdy brak jest porozumienia branżowego.


W zakresie funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Zrezygnowano z pobierania wpłat na fundusze promocji w odniesieniu do mleka i towarów stanowiących przedmiot:

- nabycia wewnątrzwspólnotowego;
- sprzedaży z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego;
- sprzedaży dokonywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych.


Obecnie ustawa została skierowana do Senatu RP.


(Źródło: MRiRW)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij