Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja zwraca się do Francji, Cypru i Polski o dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych
Komisja Europejska zwróciła się do Francji, Cypru i Polski o zgłoszenie krajowych środków wykonawczych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2008/90/WE w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych.

Wniosek Komisji ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Nieudzielenie zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy może spowodować, że Komisja postanowi wnieść przeciwko tym państwom członkowskim sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Francja, Cypr i Polska nie poinformowały Komisji o środkach wdrażających dyrektywę 2008/90/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców. „Materiał rozmnożeniowy” oznacza nasiona i części roślin przeznaczone do rozmnażania roślin. Uprawa roślin sadowniczych odgrywa ważną rolę w działalności rolniczej Unii Europejskiej. Produkcja zdrowych owoców wysokiej jakości jest w znacznym stopniu uzależniona od standardu materiału używanego do rozmnażania tych roślin. Zdrowe owoce wysokiej jakości to większa konkurencyjność unijnych producentów i większe możliwości wyboru dla obywateli.

 

Na początku tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wystosowując wezwanie do usunięcia uchybienia do tych trzech państw członkowskich. Wydanie „uzasadnionej opinii” oznacza, że Komisja oficjalnie zwraca się do zainteresowanych państw o podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, co musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. Brak takich działań może spowodować, że Komisja postanowi wnieść przeciwko tym państwom członkowskim sprawę do ETS.

 

Informacje ogólne

 

Dyrektywa ta harmonizuje warunki na poziomie UE i zapewnia otrzymywanie przez nabywców w całej UE materiału rozmnożeniowego i roślin sadowniczych, które są zdrowe i dobrej jakości. Państwa członkowskie były zobowiązane wdrożyć dyrektywę 2008/90/WE do dnia 31 marca 2010 r., jednak Francja, Cypr i Polska nie spełniły tego wymogu.

 

(Źródło: KE)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij