Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Polska i Portugalia podobnie widzą reformę WPR
Polska i Portugalia mają bardzo zbliżone poglądy jesli chodzi o reformę unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Kwestie te były tematem spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z ministrem rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Portugalii Antonio Serrano.

Zdaniem Marka Sawickiego, przede wszystkim wspólne jest przekonanie, że nakłady na rolnictwo nie powinny być zmniejszone.i że należy odejść od historycznych uzasadnień wyznaczania płatności związanych z wielkością plonów ( tak zwany plon referencyjny).

Sawicki uważa również, że podział środków pomiędzy tak zwanym pierwszym filarem dofinansowania, z którego przekazywane są dopłaty bezpośrednie ,a drugim filarem, z którego płyną dotacje na rozwój gospodarstw powinien wynosić 50:50 lub 60 :40, a nie jak dotychczas średnio w Unii 80 :20. Portugalczycy myślą podobnie. W opinii ministra Antonio Serrano zbieżność poglądów dotyczy właśnie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, poczynając od rozmiarów przewidzianego na ten cel budżetu.

Dlatego Portugalczycy chcą jego utrzymania na dotychczasowym poziomie oraz zachowania obu filarów dotowania rolnictwa, które powinny być zrównoważone. Uważają też, że należy zmienić system dopłat bezpośrednich wypłacanych w 27 krajach członkowskich Unii.To z kolei spowoduje, że będzie musiał być zmieniony tak zwany klucz kopert finansowych.

W opinii Marka Sawickiego, jest kilka zasad, akceptowanych również przez Portugalczyków, według , których powinny być opracowane kryteria przydzielania dopłat bezpośrednich. Są to: powierzchnia gruntów, trudne warunki gospodarowania, obszary przyrodniczo cenne, rozmiary zatrudnienia w rolnictwie i koszty produkcji.

W czasie konferencji minister odniósł się do wczorajszego komunikatu Komisji Europejskiej, dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku . Podkreślił ,że generalnie jego treść jest satysfakcjonująca, ponieważ mówi o konieczności wyrównywaniu płatności i utrzymania dwóch filarów dofinansowania. Natomiast niesprecyzowanie jak będą rozdysponowane pieniądze na owe dwa filary i jakie będą nowe kryteria przydzielania dopłat bezpośrednich, budzi niepokój.

Minister Marek Sawicki uważa, że istnieje szansa , na to, aby w przyszłości Portugalia, a także inne kraje unijne podpisały się pod tak zwaną Deklaracją Wyszehradzką. Jej dotychczasowymi sygnatariuszami są ministrowie rolnictwa :Słowacji,Polski, Węgier, Czech, Bułgarii i Rumunii. Opowiedzieli się w niej za taką reformą Wspólnej Polityki Rolnej, która sprawi, że polityka ta będzie sprawiedliwa i nowoczesna, w równym stopniu uwzględniająca interesy rolników z krajów "starej" i " nowej" Unii.

(Źródło: IAR)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij