Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
CHEP zajmuje się wynajmem palet i kontenerów. Jakie są główne przewagi konkurencyjne firmy?
Firma CHEP to światowy lider na rynku usług wynajmu palet i kontenerów. Firma funkcjonuje na rynku od ponad 50 lat i to doświadczenie, którego efektem jest usługa dostosowana do potrzeb naszych klientów stanowi naszą główną przewagę konkurencyjną. Pół wieku praktyki, owocującej nawiązaniem współpracy z ponad 300 tysiącami przedsiębiorców doprowadziło do stworzenia najnowocześniejszych systemów zarządzania paletami, wypracowania najlepszych rozwiązań, których beneficjentami są firmy użytkujące palety – od producentów, przez firmy transportujące po sieci dystrybucyjne obejmujące detalistów i hurtowników.

 

CHEP R Primary Marque Blue on Whitezmniej

Kolejną przewagą naszej firmy jest jej globalny zasięg działania. Obecność w 47 krajach na świecie gwarantuje naszym klientom pełną standaryzację procesów logistycznych, jedno, tak samo proste i efektywne rozwiązanie niezależnie skąd i dokąd dystrybuowane są produkty na niebieskich paletach. Instrastruktura CHEP, która obejmuje 300 milionów palet i kontenerów w obrocie oraz sieć – w samej tylko Europie - 230 magazynów, z których palety trafiają do naszych klientów stanowią o terminowej realizacji dostaw palet do naszych klientów, niezależnie od wielkości zgłaszanego zapotrzebowania.

Przedsiębiorców do usługi CHEP przekonują przede wszystkim wymierne korzyści z wynajmu palet - od kluczowych dla funkcjonowania biznesu, jak rozwój sprzedaży, poprawa relacji z odbiorcami, usprawnienie przepływu towarów, po korzyści związane z ochroną środowiska.Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny. Korzystanie z usług firmy CHEP pozwala zmiejszyć inwestycje w aktywa, modelować i kontrolować strukturę kosztów, a w efekcie minimalizować koszty w łańcuchu dostaw.

Na czym to polega? Podstawową ideą wynajmu palet jest dostarczenie firmom prostego systemu, który nie wymaga dużego zaangażowania ze strony zamawiającego palety. Klient czerpie korzyści z ograniczenie administracji – zostaje pozbawiony obowiązku prowadzenia szczegółowych raportów obejmujących dostawy palet, dokonywania rozliczeń z każdym odbiorcą oddzielnie, ustalania sald palet i zarządzania „kwitami”. Co więcej, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za organizację odbiorów palet, prowadzenia negocjacji na temat ilości i jakości odebranych nośników. Te uciążliwe czynności są realizowane przez firmę wynajmującą palety.

 

W jakim stopniu usługi oferowane przez CHEP wpływają na optymalizację kosztów ponoszonych przez producentów?

 

Palety drewniane  są chyba najbardziej niedocenianym i niedoszacownym czynnikiem kosztotwórczym w łańcuchu dostaw. Ten z pozoru tani środek do magazynowania i transportu nierzadko decyduje o kosztach sięgających kilku procent wartości znajdujących się na nim towarów. Cena palety to tylko pozornie jedyny koszt, jaki wiąże się z jej użytkowaniem. Struktura kosztów w obrocie opakowaniami drewnianymi jest bardziej złożona – a dużą jej część, sięgającą 60% kosztów obrotu paletami, stanowią koszty ukryte i koszty pośrednie.
Dla zobrazowania sytuacji wymienię tylko kilka składowych tej pozycji w bilansie: koszty transportu i składowania palet, koszty związane z kontrolą obrotu (czyli prowadzeniem raportów wejścia-wyjścia palet, ustalaniem zasad odbioru pustych palet z setek placówek sprzedaży) i samą jakością palet – czyli inspekcji i napraw lub recyklingu Do tego dochodzą koszty administracyjne i wydatki związane z zamrożonym kapitałem oraz koszty utraty klientów w sytuacji przerwania cyklu produkcyjnego z powodu braku palet. Ile to Państwa kosztuje? Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest posiadanie tej wiedzy – tych z Państwa, którzy dostrzegają potrzebę oszacowania faktycznych kosztów obecnego systemu gospodarki paletowej zachęcam do kontaktu z CHEP. Na życzenie zainteresowanych przeprowadzimy dokładną analizę łańcucha dostaw (and. Value Chain Analysis), która pozwoli na określenie nie tylko finansowych efektów Państwa gospodarki paletowej ale również na zdiagnozowanie słabych stron i wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. 

Wracając do Pani pytania dotyczącego korzyści finansowych z wynajmu palet, pierwszą i najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość zminimalizowania kosztów inwestycyjnych związanych z kupnem palet. Producent nie staje wówczas przed koniecznością zakupu opakowań, których ilość i rodzaj ulegać może zmianom zależnym od modyfikacji profilu lub wielkości produkcji. Zakup nośników, które po czasie stają się bezużyteczne, a już zdecydowanie nigdy nie wracają do firmy w stanie, w jakim zostały wysłane w rynek, naraża firmę na niepotrzebne straty. 

 

Praktycznie każda branża przemysłu spożywczego jest odbiorcą produktów i usług CHEP. Czy producenci żywności są wymagającymi klientami?

To, co wyróżnia klientów branży spożywczej to wysokie wymagania związane, z jakością palet. To firmy, które oczekują nośników dających gwarancję bezpieczeństwa produktów tak w czasie ich magazynowania jak i dostawy. To firmy, które z uwagi na szybką rotację produktów, a także sezonowość sprzedaży, doceniają we współpracy z CHEP dostępność palet i terminowość w realizacji zamówienia. Możemy pochwalić się na tym polu sukcesem– zaufaniem obdarzyli nas producenci takich produktowa jak: napoje, cukier, żywność dla dzieci i niemowląt, makarony, przyprawy, przetwory rybne, słodycze, kawa i herbata.

Nie oznacza to jednak, że nasza firma oferuje takim klientom usługi na innym poziomie, niż producentom z pozostałych branży. Palety – niezależnie od zamówienia – spełniają takie same wysokie standardy dotyczące wytrzymałości, nośności oraz surowe wymogi techniczne cyklicznie weryfikowane w centrach serwisowych. Każdy z naszych klientów otrzymuje palety zgodnie z zamówieniem, zawsze na czas i we wskazane miejsce. Każdy zostaje również wyposażony w narzędzia, które pozwalają na zmniejszenie administracji i zarządzania saldami paletowymi do niezbędnego minimum.

Nie świadczymy naszych usług wybranym gałęziom bądź segmentom rynku, nie różnicujemy oferty ze względu na rodzaj systemu dystrybucji czy wielkość sektora, w którym działa nasz klient.  Wśród firm współpracujących z CHEP znajdują się przedsiębiorstwa reprezentujące zróżnicowane branże od spożywczej po opakowaniową, motoryzacyjną czy chemiczną. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy krajowe oraz międzynarodowe koncerny. Nasze produkty są wykorzystywane do dystrybucji towarów na terenie kraju oraz w przepływach zagranicznych – w imporcie i eksporcie. Innymi słowy, w naszym portfolio znajdują się firmy z jedną fabryką i małym magazynem jak i te, które produkują towary w kilku niezależnych zakładach, posiadają duże, nowoczesne magazyny i złożoną sieć dystrybucji.

 

Jaki jest udział CHEP w uzyskaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa wyprodukowanej już żywności w procesie jej transportu? Jakiego rodzaju zagrożenia udaje się eliminować dzięki  CHEP?

Dbałość o bezpieczeństwo produktu spożywczego nie kończy się w momencie opuszczenia przez produkt linii produkcyjnej. Jednym z kluczowych warunków dających gwarancję, że towar spełniający normy trafi do finalnego klienta jest sposób jego przechowywania oraz transportu. O tym jak ważną rolę w tym procesie spełnia paleta wiedzą pracownicy działu logistyki, którzy spędzają godziny na kontroli jakości, czystości, wytrzymałości, wilgotności a nawet zapachu palet. Te wszystkie elementy decydują o tym, czy produkt nie ulegnie zniszczeniu w trakcie magazynowania lub transportu. Ryzyko o jakim tu mówimy nie ogranicza się wyłącznie do zniszczenia opakowania jednostkowego czy całego ładunku ale również zanieczyszczenia samego produktu.

Udostępniając palety swoim klientom, CHEP daje gwarancję standardowej jakości palet. Każdy nośnik przed opuszczeniem centrum serwisowego jest poddawany kontroli. CHEP przechowuje palety w magazynach, w miejscu nienarażonym na działanie czynników środowiska, takich jak śnieg czy deszcz. Dzięki temu palety są dostarczane do klienta w sposób umożliwiający ich natychmiastowe wykorzystanie na linii produkcyjnej lub pakującej. Jakość palet CHEP wpływa nie tylko na poprawę efektywności dostaw i redukcję uszkodzeń produktów, to również zwiększone bezpieczeństwo pracy osób odpowiedzialnych za operacje magazynowe i rozładunkowe.

Ciekawostką może być fakt, iż farba, która służy do znakowania palet i nadania im charakterystycznego niebieskiego koloru jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. To farba na bazie wody, spełniająca standardy europejskie, przeznaczona do opakowań mających kontakt z produktami spożywczymi. Nasza dbałość o pełne bezpieczeństwo obejmuje również procesy konserwacji drewna (mające na celu zapobieganie sinieniu drewna) oraz czyszczenia i mycia palet – do tych czynności wykorzystywane są wyłącznie środki akceptowane przez unijne przepisy prawa.

 

Czy rozwiązania oferowane przez CHEP spełniają wymogi polityki proekologicznej, coraz częściej realizowanej przez firmy sektora spożywczego?

Ochrona środowiska to kolejny obszar, na który istotny wpływ ma sposób zarządzania paletami – wynajem nośników przyczynia się tu do zniesienia wielu uciążliwych procesów, za które odpowiedzialny w przedsiębiorstwie jest dział zajmujący się ewidencją opakowań. Wynajęte palety nie są rejestrowane, jako opakowania własne przedsiębiorcy. Dzięki temu firma nie jest zmuszona do ponoszenia dodatkowych kosztów tzw. opłaty recyklingowej. To, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę czytelników to optymalizacja transportu i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w wyniku skrócenia tras transportowych przy odbiorze palet, a co za tym idzie zmniejszenie emisji spalin.

 

Serwisowanie palet CHEP znacznie wydłuża ich życie i okres funkcjonowania w obiegu. Dzięki temu ogranicza się zużycie surowców naturalnych oraz ilość odpadów opakowaniowych. Warto wiedzieć, że elementy palet drewnianych CHEP, które nie mogą być użyte do naprawy uszkodzonych palet, zostają wykorzystane, jako surowiec przy produkcji płyt wiórowych, ściółki, bądź też idą na opał. Gwoździe CHEP również poddawane są procesowi recyclingu i nie zatruwają środowiska naturalnego. 99% palet CHEP zakwalifikowanych, jako niespełeniające standardów jest przetwarzane, to zdecydowanie więcej niż wymaga europejska dyrektywa opakowaniowa.

 

Wszystkie wymienione przeze mnie aspekty środowiskowe można wyrazić za pomocą konkretnych liczb. Przedsiębiorcom zainteresowanym informacją o tym, jak wykorzystanie niebieskich palet w ich systemie dystrybucji wpłynie na ochronę środowiska naturalnego zachęcamy do korzystania z narzędzia zwanego kalkulatorem środowiskowym CHEP. Program stworzony przez niezależnych specjalistów ds. ochrony środowiska pozwala na porównanie systemu wymiany palet lub palet jednorazowych do wynajmu palet. Określa ile hektarów lasów zostanie uchronionych od wycinki, ile drewna zostanie przetworzone i ponownie wykorzystane oraz o ile zmniejszy się ślad węglowy, gdy do obiegu przedsiębiorca wprowadzi palety wynajmowane. 

 

Jakie, wdrożone w CHEP, systemy jakości są dla kontrahentów firmy gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej jakości dostarczanego towaru i świadczonych usług?

Dbałość o jakość palet CHEP zaczyna się już na etapie doboru surowca do ich budowy. Nasze nośniki są produkowane z zatwierdzonych i podlegających kontroli gatunków drewna, dostarczanych przez autoryzowanych dostawców. Palety są testowane pod względem ich zgodności z wytycznymi normy ISO 8611 określającej charakterystykę palet i ich wytrzymałość podczas transportu. Idąc dalej, CHEP szczegółowo określa parametry osuszanego drewna używanego do produkcji i napraw palet. Wszystkie palety zwrócone do Centrów Serwisowych CHEP podlegają rygorystycznej kontroli w celu określenia ich przydatności do ponownego użycia. Wszelkie widoczne substancje obce są usuwane z palety, a inne typy zanieczyszczeń usuwa się przy użyciu wysokociśnieniowych dysz wodnych. Palety niespełniające standardów jakości firmy CHEP, zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub niezdatne do oczyszczenia, nie są dopuszczane do ponownego użycia. Dodatkową gwarancją, jakości nośników jest ogólna polityka BHP firmy CHEP zwana ZERO HARM, a także system kontroli gwarantujący efektywną realizację założeń tej polityki.

                                                        


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij