Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zalecenia pokontrolne IJHARS
Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków produkcji, tak aby artykuły przez niego wytwarzane były odpowiedniej jakości. Zalecenia pokontrolne mogą mu w tym pomóc, ponieważ ich celem nie jest wytknięcie błędów, ale wskazanie co trzeba poprawić, aby wyeliminować nieprawidłowości.

Stosownie do treści art. 28 ust. 2a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), w (141) przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który przeprowadzał kontrolę u danego przedsiębiorcy, ma obowiązek  przekazać kontrolowanemu zalecenia pokontrolne.

 

Zalecenia te powinny obejmować w szczególności dokładne wskazanie nieprawidłowości, które zostały wykryte przez organ podczas kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Takie informacje od organu kontroli są pomocne przy opracowywaniu przez przedsiębiorców środków mających na celu zapewnienie wytwarzanym przez nich produktom odpowiedniej jakości handlowej.

 

W konsekwencji zastosowania się do zaleceń pokontrolnych, maleje znacznie ryzyko pojawienia się nieprawidłowości. Jest to istotna kwestia, choćby z uwagi na treść art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.). Zgodnie z tym  przepisem, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności oraz kontrolowania przestrzegania tych wymogów.

 

Należy zaznaczyć, że nadrzędnym celem całego prawa żywnościowego jest zapewnienie konsumentom bezpiecznych produktów spożywczych. Przy czym bezpieczeństwo to obejmuje zarówno kwestie zdrowotne, jak i bezpieczeństwo ekonomiczne (jakość handlowa).

 

W związku z tym bardzo istotna, z punktu widzenia zapewnienia na rynku spożywczym dobrej jakości artykułów, jest możliwość oddziaływania na podmioty działające na tym rynku za pomocą środków, takich jak zalecenia, które są formą współpracy między służbami urzędowej kontroli żywności, a jej producentami.

 

W 2009 roku organy IJHARS wydały 1433 zalecenia pokontrolne. W 24 przypadkach przedsiębiorcy nie usunęli nieprawidłowości, dlatego wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali decyzje administracyjne (na podst. Art. 40a ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.), i nałożyli kary pieniężne o wartości 61.060 zł.

 

W kolejnym, 2010 roku organy IJHARS wydały 1332 zalecenia pokontrolne. W 39 przypadkach przedsiębiorcy nie usunęli nieprawidłowości, dlatego wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali decyzje administracyjne i nałożyli kary pieniężne na kwotę 117.163 zł.

 

(Źródło: IJHARS)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij