Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ceny gruntów rolnych
Już od II półrocza 2009 r. obserwujemy wyraźne wyhamowanie dynamiki wzrostów cen. Z ok. 30% rocznych wzrostów cen ziemi w latach 2007 - 2008, dynamika wyhamowała do 5-6% w 2010 r.

Zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego przyjmujemy, że przeciętny poziom cen gruntów ornych w obrocie międzysąsiedzkim w IV kw. 2010 r. osiągnął wartość  18 213 zł/ha. Oznacza to, że na przestrzeni roku ceny wzrosły o ponad 5%, jednakże w stosunku do III kw. 2010 r. podwyżka wyniosła zaledwie 1%. Wyhamowanie dynamicznych wzrostów cen ziemi to w istotnym stopniu efekt spowolnienia gospodarczego związanego ze światowym kryzysem gospodarczym  ale również efekt ograniczeń finansowych ze strony kupujących, dla których obecna cena 1 ha gruntu rolnego spotyka się z coraz mniejszą akceptacją.

W IV kw. 2010 r. najwyższy wzrost cen ziem (o 8,4% r/r) odnotowano w przypadku gruntów słabych (15 005 zł/ ha). Ceny gruntów klasy IIIb i IV (średnia klasa) (18 971 zł/ha) wzrosły o 5,7% r/r, a koszt nabycia gruntów dobrych w okresie rocznym wzrósł o 3,1%, osiągając tym samym średni poziom równy 21 832 zł/ ha. Sytuacja ta może być związana z niską podażą gruntów rolnych szczególnie w tych regionach Polski, gdzie notujemy wysoki popyt.

W centralnej i południowej Polsce obrót gruntami odbywa się na rynku prywatnym, gdzie dominuje podaż działek niewielkich powierzchniowo, których cena 1 m kw. jest relatywnie wyższa. Dla rynku ziemi rośnie znaczenie elektrowni wiatrowych. Inwestorzy z tego segmentu  generują popyt nie tylko w kierunku kupna ale przede wszystkim dzierżawy ziemi szczególnie w regionach polski północnej i środkowej. Popyt ten wpływa na wzrost cen ziemi, ale jest on jednocześnie łagodzony, szczególnie w Polsce północnej wzrostem podaży ziem Zasobu ANR. Najdroższe w dalszym ciągu są grunty rolne zlokalizowane na terenach, gdzie proces koncentracji gruntów jest bardzo wysoki czyli: woj. wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Ceny ziemi na tych obszarach w IVkw. 2010 r. ukształtowały się odpowiednio na średnim poziomie 28 916 zł/ha (wzrost o 4,8% r/r i o 1,0% kw/kw) oraz 26 299 zł/ha (wzrost o 3,3% r/r i spadek o -1,1% kw/kw).

W 2011 roku prognozujemy utrzymanie obserwowanej w 2010 r. stabilizacji cen na rynku nieruchomości rolnych (zarówno łąk jak i gruntów). Jednocześnie, jeśli ceny zbóz utrzymają się na dotychczasowych wysokich poziomach to sezonowy wzrost cen w II kwartale 2011 r. może być bardzo wysoki. Na kształtowanie się cen ziemi pomiędzy rolnikami będzie miała też wpływ ANR realizacja strategii systematycznego zwiększania powierzchni gruntów przeznaczanych do sprzedaży. Zwiększenie podaży ziem z Zasobu widoczne szczególnie w regionach północnej i zachodniej Polski, będzie wpływało na dalsze wyhamowanie cen gruntów na tych terenach.

 

BGZ_na_Zoltym

(Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij