Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sytuacja w branży przetwórstwa mleka
Bardzo dobra koniunktura na światowym rynku mleka oraz lekka wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich w kraju (za wyjątkiem masła) wpłynęły na zdecydowaną poprawę rynkowych uwarunkowań przetwórstwa mleka nie tylko w 2010 r. ale też w I połowie 2011 roku.

Wzrost cen zbytu (od 2% w okresie styczeń-czerwiec br. w przypadku serów do 11% w odniesieniu do produktów płynnych), będący efektem rosnącego eksportu (w okresie pierwszych pięciu miesięcy wartość eksportu mierzonego w PLN zwiększyła się o ponad 16%), ale też popytu wewnętrznego (według szacunków IERiGŻ w 2011 r. spożycie mleka na osobę wzrośnie o około 0,5%) spowodował, iż w I kwartale br. wartość sprzedaży przetworów mleczarskich przez zakłady zatrudniające powyżej 49 osób wzrosła o 4% w relacji rocznej. Same wyniki ekonomiczne sektora mleczarskiego uległy niewielkiemu pogorszeniu zarówno w 2010 roku, jak i I kwartale br., co przede wszystkim wiąże się ze wzrostem kosztów, zwłaszcza surowcowych. W rezultacie wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się z 4% w  I kwartale 2010 r. do 1,6% w I kwartale br.

 

Niemniej warto zwrócić uwagę na nieznaczną poprawę efektywności przetwórstwa - w I kwartale br. zatrudnienie w sektorze zmalało o ponad 1%. Poprawiła się płynność finansowa, wzrosła też wartość nakładów inwestycyjnych - w całym 2010 roku o około 34% w relacji rocznej do ponad 834 mln PLN.

 

Perspektywy na II półrocze 2011 r. wydają się być w dalszym ciągu korzystne, choć nie tak dobre jak w 2010 roku. Spożycie przetworów mleczarskich w Polsce może nieznacznie wzrosnąć ze względu na poprawę sytuacji na rynku pracy. Niemniej, już wysoki popyt importowy na artykuły mleczne ze strony Chin (mleko w proszku) oraz Rosji (głównie sery) prawdopodobnie osłabnie, szczególnie w IV kwartale br., po uzupełnieniu zapasów przez te kraje. W samym czerwcu br. import masła przez  Rosję obniżył się o około 22% wobec maja br., zaś wartość zakupionego przez Chiny na rynkach zagranicznych pełnego mleka w proszku spadła o 28% w relacji miesięcznej, i to pomimo wzrostu cen.

 

Ponadto konsumpcję, przede wszystkim w krajach rozwijających się, będą osłabiać wysokie ceny detaliczne przetworów mleczarskich. W związku w powyższym prawdopodobne jest dalsze, nieznaczne pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw, związane dodatkowo z nadal wysokimi kosztami zakupu surowca. W 2010 roku ceny skupu mleka były o około 17% wyższe niż przed rokiem, a w I połowie 2011 roku nastąpił ich dalszy wzrost - średnio o 16% wobec I półrocza 2010 roku. W miesiącach letnich ceny zaczęły się stabilizować (w sierpniu, wrześniu prawdopodobny jest ich niewielki spadek). Ogółem szacujemy, iż w całym 2011 r. będą one o około 5-10% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie spodziewana aprecjacja złotego może przełożyć się na spadek wolumenu eksportu przetworów mleczarskich, stanowiący około 25% przychodów ze sprzedaży sektora. W rezultacie marże zakładów mogą ulec redukcji.

 

(Źródło: Bank BGŻ).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij