Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Unia wzywa do debaty o promocji żywności
W połowie lipca Komisja Europejska opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą promocji żywności, a w ostatni czwartek, 18 sierpnia, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Ministra Marka Sawickiego z organizacjami branżowymi ww. „zielonej księgi promocji" przygotowanej przez Komisję Europejską.

Księga zawiera 16 pytań, które dotyczą celów, jakie ma realizować polityka informacyjna i promocyjna na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym, a także narzędzi ich realizacji. Dokument stwarza możliwość dyskusji zmierzającej do wypracowania wspólnej koncepcji efektywnego instrumentu, maksymalnie wykorzystującego środki przeznaczone na promocję, realizującego spójne cele polityki promocyjnej. Polska jest bardzo aktywna, we wszystkich konsultacjach i debatach dotyczących przyszłości polityk wspólnotowych, a promocję traktujemy jako jeden z ważniejszych elementów życia gospodarczego.

Dlatego warto, abyśmy oddali swój głos również w tej kwestii. Pamiętajmy, że nie sztuką jest wyprodukować, ale dobrze sprzedać. Warto podkreślić również to, że unijne programy promocji skierowane są z jednej strony na wewnętrzny rynek europejski, a z drugiej na rynki trzecie - powiedział Marek Sawicki.

Zagadnienia i pytania poruszone w Zielonej Księdze stanowią najważniejsze aspekty, które należy rozważyć przy dalszym rozwoju wspólnych ram strategicznych dla polityki informacyjnej i promocyjnej UE, dotyczącej produktów rolnych oraz związanych z nimi instrumentów. Celem konsultacji jest zapoznanie Komisji Europejskiej z opinią wszystkich organizacji i obywateli zainteresowanych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi produktów rolno-spożywczych. Do udzielania odpowiedzi zachęca się rolników, producentów żywności, organizacje pozarządowe, przetwórców, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów, handlowców, importerów, eksporterów, konsumentów, organy publiczne oraz wszelkie inne zainteresowane strony.

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane zarówno z aplikowaniem o środki z UE na cele promocji jak też tematy związane z realizacją działań promocyjnych. Organizacje branżowe podkreślały, że KE powinna usprawnić system aplikowania o środki i skrócić okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków. Ważne było też to, by KE zwiększyła pulę dotacji z 50 do 60 % całości budżetu. Podnoszono też temat konieczności wyasygnowania środków przyznawanych w sytuacjach kryzysowych. Zaproponowano, by wyodrębnić na ten cel pieniądze, które w sytuacjach kryzysu danej branży (jak to miało ostatnio miejsce przy warzywach), przyznawane byłyby w sposób sprawniejszy.

 

(Źródło: www.portalspożywczy.pl).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij