Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Pogłowie krów mlecznych
Istotne pogorszenie opłacalności produkcji mleka w 2008 i 2009 r. przełożyło się m.in. na utrzymującą się redukcję pogłowia krów w Polsce, choć jej dynamika nieznacznie słabnie. Z najnowszych danych GUS wynika, iż w czerwcu 2011 r. liczba krów obniżyła się w porównaniu z połową 2010 r. o 29,7 tys. szt. (1,1%) do 2626 tys. sztuk.

Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku krów mlecznych -- o 65 tys. szt., tj. 2,6% do 2473,2 tys. sztuk. Tym samym ich udział w pogłowiu bydła ogółem zmniejszył się o 1,4 pkt. procentowego do 42,9%.

 

Warto zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich sześciu lat istotnie zmieniło się rozmieszczenie pogłowia w kraju. W latach 2005-2011 liczba krów mlecznych ogółem w Polsce spadła o ponad 278 tys. szt., tj. o 10%. Niemniej, w województwie podlaskim oraz warmińsko-mazurskim zwiększyła się odpowiednio o ponad 14% do 442,3 tys. szt. i 9% do 197,8 tys. sztuk. Tym samym udział tych regionów w pogłowiu krów ogółem wzrósł z 21% w 2005 r. do 26% w 2011 roku. Jednocześnie w województwach: lubelskim, lubuskim, małopolskim i podkarpackim liczba krów obniżyła się o 30-40% na przestrzeni ostatnich sześciu lat, a ich udział w pogłowiu spadł z 20% do 14%.

 

Co ciekawe, zniesienie regionalizacji w przypadku zbycia i dzierżawy kwot indywidualnych w sezonie 2009/2010 nie wpłynęło na koncentrację pogłowia bydła w regionach, które od początku wprowadzenia systemu w Polsce charakteryzowały się bądź dużą towarowością produkcji bądź większą od przeciętnej wydajnością krów. Co więcej, w ostatnim roku zarówno w województwie podlaskim jak i wielkopolskim odnotowano znacznie większy od średniego w kraju spadek liczby krów mlecznych -- odpowiednio o prawie 6% i 4%. Niemniej dane ARR wskazują, iż nie miało to bezpośredniego przełożenia na wielkość skupu mleka, bowiem w roku kwotowym 2010/2011 (czyli do marca 2011 r.) w Wielkopolsce ilość mleka dostarczonego do podmiotów skupujących zwiększyła się o 2,7% zaś na Podlasiu utrzymała na poziomie sprzed roku.

 

Nie zaskakują natomiast wyniki dla województwa małopolskiego i podkarpackiego -- zmniejszenie pogłowia o ponad 7% wobec czerwca ub. roku. Oczekujemy, iż zniesienie kwotowania w 2015 r. może przyczynić się do prawie całkowitego zaprzestania produkcji mleka na południu Polski, gdzie obecnie udział skupu w produkcji nie przekracza 30%.

 

W perspektywie krótkoterminowej (2012 r.) spodziewamy się wyhamowania spadkowych tendencji pogłowia, co przede wszystkim jest związane z utrzymywaniem się wysokich cen skupu mleka. W 2010 r. mleczarnie za surowiec płaciły średnio o 18% więcej niż rok wcześniej natomiast w I  półroczu br. o około 16% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.

 

(Źródło: Bank BGŻ).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij