Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Według FAO obniżają się światowe ceny przetworów mleczarskich
We wrześniu br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks światowych cen przetworów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) nieznacznie obniżył się wobec sierpnia br. (o ponad 1%) i wyniósł 218 punktów (co oznacza, iż we wrześniu br. ceny monitorowane przez FAO były o 118% wyższe niż przeciętnie w latach 2002-2004).

Spadek w relacji miesięcznej indeksu był przede wszystkim wynikiem tanienia masła (o około 3% m/m) oraz serów i kazeiny (o około 1%). Ceny pełnego mleka w proszku pozostały na poziomie z sierpnia br.

Potwierdzeniem utrzymywania się presji na obniżki cen przetworów mleczarskich są wyniki ostatniej aukcji kontraktów terminowych zorganizowanej przez Fonterrę na platformie GlobalDairyTrade. W dniu 4 października notowania cen PMP ponownie osłabiły się wobec połowy września br. (o 0,7%), kształtując się na poziomie 3309 USD/t (średnia dla wszystkich kontraktów). Mniejsze zmiany odnotowano w odniesieniu do OMP (spadek o 0,3%).

Warto jednak zwrócić uwagę, iż notowania cen pełnego mleka w proszku w przypadku dalszych kontraktów (począwszy od kwietnia 2012 r.) ukształtowały się na średnim poziomie 3635 USD/t, co sugeruje, iż kupujący oczekują ponownych wzrostów cen.

 

Europejski rynek serów

Analizy ekspertów Rabobanku wskazują, iż europejski rynek serów nadal znajduje się w fazie zwyżkowej, niemniej dynamika wzrostu z roku na rok maleje. Pomiędzy 2000 a 2005 r. kształtowała się ona na poziomie 1,8% rocznie, podczas gdy w latach 2005-2010 spadła do 1,1%. Według prognoz w kolejnych pięciu latach (do 2015 r.) rynek będzie przyrastał średnio w tempie 0,6% rocznie. W tym czasie przeciętne spożycie serów per capita zwiększy się o 0,4% rocznie. Tempo wzrostu przekraczające 2% rocznie przewidywane jest w Irlandii, Polsce i na Węgrzech. W Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Grecji będzie ono wynosiło około 1-2%, zaś we Francji czy Niemczech będzie bliskie zeru.

W Polsce przeciętne spożycie serów jest o połowę niższe niż we Francji czy Włoszech, gdzie sięga 25 kg na osobę, choć wyższe od konsumpcji w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Odmienna jest także struktura rozdysponowania serów. W Wielkiej Brytanii, podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych, duża część serów sprzedawana jest do punktów gastronomii, czy też jako dodatek do gotowych posiłków. Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech. W krajach takich jak Polska, Włochy czy Francja dominuje sprzedaż serów w handlu detalicznym.

Tak dojrzałe rynki jak europejski rynek serów charakteryzują się na ogół nasilonymi procesami konsolidacyjnymi. Niemniej, w przypadku omawianego sektora w ostatnich latach nie obserwuje się zwiększonej liczby fuzji i przejęć, a udziały rynkowe największych europejskich graczy (Lactalis, Bongrain, Arla) są stabilne. Rośnie natomiast udział marek własnych w krajach Europy Zachodniej -- z 20,5% w 2002 r. do 22,5% w 2009 roku. Z kolei w Europie Centralnej i Wschodniej ich znaczenie pozostaje niewielkie (udział nie przekracza 2%).

 

(Źródło: Bank BGŻ).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij