Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca TVN Uwaga
W związku z wypowiedziami TVN Uwaga w dniu 08.03.2012 r. przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej oraz krytyczną oceną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie wprowadzenia do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej, Główny Inspektorat Sanitarny informuje, iż:

 • Pierwsza informacja w TVN Uwaga miała miejsce po południu w dniu 26.02.2012 r. (niedziela);
 • Główny Inspektor Sanitarny w dniu następnym tzn. 27.02.2012 r. wydał pierwsze polecenie wszystkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym wszczęcia postępowania wyjaśniającego u producentów soli oraz u odbiorców tego zafałszowanego produktu, którzy mogli stosować ją w celach przetwórstwa np. w zakładach produkcji przypraw, piekarniach, owocowo-warzywnych, produkcji kiszonek itp. Inspekcja miała sprawdzić, czy zakłady te znajdują się w rejestrach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i objęte są nadzorem sanitarnym;
 • Od dnia 28.02.2012 r. do dnia bieżącego codziennie Główny Inspektor Sanitarny w pismach do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozszerzał swoje wytyczne do działań kontrolnych organów w ramach koordynacji i uporządkowanego działania i raportowania tych organów. Już w dniu 28.02.2012 r. nie mając do dyspozycji list dystrybucji, wyników badań (za krótki czas) oraz szacunkowych ocen ryzyka - Główny Inspektorat Sanitarny polecił stosowanie nakazów zabezpieczenia i wstrzymania obrotu zidentyfikowaną solą techniczną oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego - kierując się zasadą ostrożności - również tej soli oraz żywności, która mogła być wyprodukowana z jej użyciem - do czasu otrzymania wyników badań. De facto było to wycofywanie produktów z obrotu nakazami zabezpieczenia. Państwowa Inspekcja Sanitarna w późniejszym czasie, gdy dostępne były wyniki badań i szacunkowe oceny ryzyka dokonane przez dwa instytuty naukowe (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) oraz 2 ekspertów bezpieczeństwa żywności: toksykologa i technologa - rozpoczęła postępowanie administracyjne - a więc wycofanie soli technicznej z obrotu spożywczego, a także żywności wyprodukowanej z jej użyciem decyzjami administracyjnymi.
 • Główny Inspektor Sanitarny stoi na stanowisku, że ochrona zdrowia i życia konsumenta jest absolutnie sprawą priorytetową i nie lekceważąc aspektów gospodarczych i ekonomicznych producentów - polecił także działania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby żywność zafałszowana solą techniczną nie znalazła się w obrocie detalicznym dla konsumenta końcowego. Polecił także wnikliwe przeanalizowanie postępowania wyjaśniającego i zebranie niepodważalnych dowodów, które mogłyby stanowić o prawidłowości postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ewentualnym trybie odwołań od decyzji i procesów przed sądami administracyjnymi.
 • Producenci żywności mają swoje obowiązki wobec konsumentów, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem to oni odpowiadają za bezpieczeństwo swoich produktów. Organy kontroli - inaczej niż to było przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to bezpieczeństwo, natomiast muszą uważniej i szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, bowiem kontrolują producentów, importerów i firmy obrotu hurtowego i detalicznego pod względem przestrzegania przez te podmioty obowiązków wynikających z prawa.
 • Zatem prawidłowe wg Głównego Inspektora Sanitarnego jest takie działanie, które "wyczyści" rynek z obecności żywności wyprodukowanej z użyciem soli technicznej, która na zasadzie przestępczych działań znalazła się w obrocie.
 • Na dzień 09.03.2012 r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły 9221 kontroli, zabezpieczyły 637,725 tony soli (peklująca, kamienna, warzona, spożywcza) oraz 237506,72 kg produktów spożywczych (m.in. cebula solona w beczkach, kapusta kiszona, ogórki konserwowe, przyprawy, chleb, kiełbasa, buraki ćwikłowe konserwowe, paprykarz wegetariański). Do badań pobrano 646 próbki. Wycofano z obrotu soli/żywności 23 633,6 kg.
Odnosząc się do zarzucenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej opieszałości w podjęciu działań przez Pana Ministra Marka Sawickiego w programie TVN Uwaga, następna sprawa, daje wyraźny pogląd co do opieszałości działań organu kontroli. Z całą pewnością nie jest to Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • W dniu 15 lutego 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny otrzymał z Prokuratury Rejonowej w Kaliszu pismo w sprawie śledztwa prowadzonego w związku z nieprawidłowościami zaistniałymi przy produkcji suszu jajecznego oraz żywności produkowanej na bazie tego suszu. Prokurator prowadzący śledztwo zwrócił się z prośbą o pomoc organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czynnościach wykonywanych przez Policję w związku z prowadzonym śledztwem;
 • Z pisma Prokuratury wynikało, iż nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niewłaściwej jakości jaj używanych do produkcji suszu jajecznego oraz warunków sanitarno-higienicznych panujących w zakładzie, w którym prowadzono tę produkcję. Przygotowywanie i wprowadzanie do obrotu suszu jajecznego odbywało się bez nadzoru właściwego organu urzędowej kontroli żywności tj. Inspekcji Weterynaryjnej. Prokuratura przekazała również dane 4 zakładów, które wprowadzały do obrotu wspomniany susz jajeczny i produkowane na jego bazie produkty.
 •  Główny Inspektor Sanitarny niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji, w dniu 17 lutego 2012 r. przekazał ją Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym i wydał polecenie podjęcia współpracy z właściwą miejscowo prokuraturą i Policją. Główny Inspektor Sanitarny przekazał również pismo do wiadomości Głównego Inspektora Weterynarii.
 • Obecnie, Główny Lekarz Weterynarii, na swojej stronie internetowej poinformował, że zakład produkujący niewłaściwej jakości susz jajeczny działał nielegalnie - został wyrejestrowany w dniu 19 października 2011 r. z rejestru zakładów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną. Informacja ta pojawiła się niemal 1 miesiąc od pierwszego sygnału w tej sprawie.
 • W dniu 8 marca 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny zwrócił się z pismem do Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych z prośbą o przekazanie po 3 tygodniach działań PIS informacji na temat wyników tych działań. Główny Inspektorat Sanitarny zbiera stosowne informacje.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij