Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konferencja PFPŻ ZP „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Żywnościowego w praktyce” – 12.09.2012r.
Społeczna odpowiedzialność przemysłu żywnościowego była głównym tematem konferencji szkoleniowej, która odbyła się 12 września 2012r. w Warszawie.

Ponad 40 osób, dyrektorów, kierowników działów marketingu, PR, działów prawnych, właścicieli firm oraz przedstawicieli mediów branżowych, spotkało się 12 września br. na konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności w Warszawie.
Konferencję otworzył pan Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.P1020757zmn

Od lewej Dominik Lisiewski ( DNV Poland), Małgorzata Greszata ( CSR - Consulting) , Andrzej Gantner (PFPZ ZP).Słuchacze mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), która w ostatnich latach zyskała w Polsce na znaczeniu. Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie odpowiedzialnych praktyk, coraz częściej firmy strategicznie podchodzą do odpowiedzialnego zarządzania swoim biznesem i raportują wyniki swoich działań otoczeniu.


Szkolenie rozpoczął wykład pani Mirelli Panek – Owsiańskiej – Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – dekada praktycznych doświadczeń w Polsce. Podczas prelekcji przedstawiła słuchaczom jak wygląda polski CSR w 2012, m.in. w liczbach, czyli ile tak naprawdę mamy w Polsce firm odpowiedzialnych społecznie i jak je odróżnić. Ponadto przedstawiła uczestnikom konferencji najciekawsze inicjatywy i największe wyzwania branży spożywczej.


Jako druga wystąpiła pani Małgorzata Greszta – partner zarządzający w CSR Consulting, która przedstawiła w swojej prezentacji strategie CSR, jako odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem spożywczym – podając przykłady liderów i dobre praktyki raportowania. Pani Greszta przedstawiała i omówiła podstawową mapę kluczowych odpowiedzialności wobec interesariuszy na tle łańcucha wartości.  Przedstawiła liczne przykłady strategii CSR w rzeczywistości, zapoznając uczestników z Planem Zrównoważonego Rozwoju 2020. Wystąpienie zakończyła przedstawiając rolę raportu CSR i korzyści wynikające dla firm.

 

Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju omówił pan Dominik Lisiewski, audytor i wykładowca firmy DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o., który mówił o skutecznym zarządzaniu ryzykiem w obszarze odpowiedzialności społecznej – ESG. Zapoznał uczestników ze zmieniającym się otoczeniem społeczno prawnym i wymaganiami Liderów Sektora Spożywczego. Dużą część swojej prezentacji poświęcił zarządzaniu ryzykiem, mówił o zagrożeniach i szansach dla uczestników łańcucha wartości (value chain) sektora spożywczego.

 

Interesującą prezentację omawiającą społeczną odpowiedzialność biznesu na przykładzie Mercedes- Benz przedstawił pan Andrzej Żurek, dyrektor Sprzedaży Samochodów Dostawczych, w spółce Mercedes - Benz Warszawa. W swojej prezentacji omówił strategie Mercedes- Benz, które godzą biznes i interesy społeczne oraz ochronę środowiska, przedstawiając korporacyjny kodeks zasad Mercedes- Benz, jako racjonalny element strategii dbałości o interesy społeczne oraz rozwiązania techniczne Mercedes-Benz w ramach strategii dbałości o ochronę środowiska.

 

O zdrowiu i edukacji konsumentów, jako filarach działań CSR w sektorze spożywczym, mówiły pani Małgorzata Szlendak z firmy Nestle Polska S.A., pani Beata Ptaszyńska – Jedynak z firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. oraz pani Marta Tomaszewska - Pielacha z Polskiej Federacji Producentów Żywności.  Pani Małgorzata Szlendak w swojej prezentacji zwróciła uwagę, jak bardzo ważna jest dbałość o produkty w Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości.  Pani Beata Ptaszyńska-Jedynak mówiła o odpowiedzialności firmy Coca-Cola w zakresie wspierania zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia oraz działaniach firmy Coca-Cola w zakresie aktywności fizycznej, podając wiele przykładów. Pani Marta Tomaszewska - Pielacha z PFPŻ ZP zapoznała uczestników z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Trzymaj formę!”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Głównym celem programu jak podkreśliła Pani Marta Tomaszewska jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży w wieku 13-15 lat.

 

Temat odpowiedzialności ekologicznej w łańcuchu dostaw przedstawiły przedstawicielki dwóch firmy; pani Agnieszka Koc –Ankiersztajn z firmy Danone Sp. z o.o. oraz pani Agnieszka Krejner- Pawełas z firmy Coca-Cola HBC Sp. z o.o.

Pani Agnieszka Koc – Ankiersztajn w swojej prezentacji podkreśliła, jak ważny jest wpływ firm na środowisko w całym łańcuchu wartości. Omówiła strategie zrównoważonego Rozwoju 2009-2013 w Danone Polska oraz efekty działań środowiskowych.

O redukcji opakowań i promocji recyklingu wśród konsumentów mówiła podczas konferencji Pani Agnieszka Krejner- Pawełas, posługując się licznymi przykładami nowoczesnych technologii w ekologii. Podkreśliła również, że bardzo ważna jest edukacja konsumentów, którą prowadzi firma Coca- Cola, głównie podczas imprez masowych, zwracając uwagę, że bez segregacji nie ma recyklingu.

 

Konferencję zakończyło wystąpienie pana Andrzeja Gantnera – dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności. W swojej końcowej prezentacji przedstawił CSR w łańcuchu żywnościowym, zrównoważoną produkcję i konsumpcję, odpowiedzialny marketing. Pan Gantner wskazywał, że istnieje silne negatywne powiązanie pomiędzy wzrostem gospodarczym, a szkodliwymi dla środowiska skutkami konsumpcji, wykorzystania zasobów naturalnych i wytwarzania odpadów oraz że produkcja i konsumpcja żywności znajduje się na trzecim miejscu (po produkcji energii i transporcie), co do siły tego oddziaływania. W swojej prezentacji omówił główne obszary wpływu łańcucha żywnościowego na środowisko. W podsumowaniu zaznaczył, że równoważona produkcja i konsumpcja jest warunkiem niezbędnym dla dalszego rozwoju gospodarki żywnościowej, niezbędne jest kompleksowe podejście do systemów środowiskowych i znaczące wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego w zakresie ich stosowania.

 

 Konferencja została zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców i prowadziła ją pani Monika Jonczak, dyrektor ds. marketingu w Polskiej Federacji Producentów Żywności.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPZ ZP:

 

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Det Norske Verits  Bussiness Assurance Poland Sp. z o. o.
 • Stigen Sp. z o.o.
 • Paccor Sp. z o.o.
 • Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
 • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o.o.
 • Mercedes – Benz Polska Sp. z o.o.
 • Kancelaria SALANS 


Partner PFPZ ZP

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Partner konferencji:

 

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • CSR Consulting

 

Patroni konferencji PFPZ ZP:

 

 • Krajowa Unia Producentów Soku
 • Związek Polskie Mięso
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij