Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Para w sektorze spożywczym
Zacznijmy od branży wymagającej technologii charakteryzującej się wysoką starannością o czystość pary, a jednocześnie mającej szerokie zastosowanie – sektora spożywczego gdzie parę stosuje się


 • do bezpośredniego kontaktu z żywnością i paszą 
 • do materiałów, wyrobów i instalacji mających kontakt z żywnością 
 • do żywności hermetycznie pakowanej 
 • do opakowań spożywczych

Niewielu konsumentów uświadamia sobie, jak ważna jest para w ogromnej ilości procesów produkcji, przetwarzania, pakowania, transportu i dystrybucji żywności.


Przykłady zastosowania pary w sektorze spożywczym:


 • parowanie żywności i pasz
 • parzenie mięsa, tusz oraz wędlin i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • szybkie rozmrażanie
 • gotowanie na parze
 • blanszowanie w przetwórstwie warzyw i owoców, grzybów
 • pasteryzacja w szerokim zastosowaniu
 • pakowanie żywności, wypełnienie pod wieczko i zakrętkę, etykietowanie
 • czyszczenie i sterylizacja opakowań, naczyń, sztućców, zastaw stołowych (gastronomia)
 • czyszczenie i dezynfekcja zbiorników, cystern oraz instalacji mających kontakt z żywnością
 • dezodoryzacja zbiorników i trudno dostępnych instalacji
 • i bardzo wiele innych zastosowań obróbki termicznej.

Para wodna, stykając się z produktem o niższej temperaturze, oddaje ciepło stając się wodą, wchodzi w kontakt z produktem (tzw. kondensacja pary), a wtedy woda ta staje się środkiem spożywczym, co wyraźnie podkreśla Rozporządzenie WE Nr 178/2002 Rozdz. I art. 2 (patrz definicje).


Jak mówią przepisy i dobra praktyka produkcyjna para wodna stykająca się bezpośrednio z żywnością nie może zawierać jakichkolwiek substancji, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka lub mogą zanieczyścić żywność.Materiały zastosowane w urządzeniach ciśnieniowych wytwarzających parę czystą muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa higienicznego (Rozporządzenie WE Nr 178/2002, Rozporządzenia WE Nr 852/2004, Rozporządzenia WE Nr 1935/2004, Rozporządzenia WE Nr 2023/2006 oraz Normie PN-EN 1672-2+A1:2009) oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa technicznego tj. Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE ujętych w normach zharmonizowanych, do których należy kilka rodzajów stali nierdzewnych kwasoodpornych.


Wyniki badań i opinie techniczne uzyskane przez STIGEN Sp. z o.o. w jednostce notyfikowanej TÜV Rheinland wyraźnie i jednoznacznie wskazują, że należy zastosować materiały i konstrukcje zgodne z normą PN-EN 1672-2 opisującą podstawowe wymagania w zakresie higieny maszyn i urządzeń do produkcji spożywczej. Faktem jest też, że dozowanie substancji chemicznych (korygujących lub antykorozyjnych) nie usuwa żadnych zanieczyszczeń z pary i jest niezgodne ze standardem czystości podanym w Rozporządzeniu WE Nr 852/2004 wymagającym utrzymania parametrów czystości wody pitnej we wszystkich stanach skupienia.


Dodatki do wody kotłowej posiadające atest higieniczny również nie usuwają zanieczyszczeń i nie przywracają wodzie kotłowej przydatności do spożycia.


Kolejnym częstym błędem, przed którym przestrzega ekspertyza jest nieprawidłowe stosowanie filtrów mechanicznych, które nie usuwają zanieczyszczeń chemicznych pochodzących z zastosowani niewłaściwych komponentów oraz materiałów i nie są wystarczające do uzyskania pary o standardzie czystości zdefiniowanym w Rozporządzeniu WE Nr 852/2004.Stosowanie w produkcji żywności urządzeń, które nie uwzględniają wymogów prawa żywnościowego i są wykorzystywane do parowania betonu, czyszczenia cystern kolejowych z ropy naftowej lub odtłuszczania wyrobów metalowych, wydaje się już absurdalne, niezgodne z prawem i interesem konsumentów oraz stanowi poważne ryzyko dla ignorujących obowiązujące normy producentów żywności. W sposób nieracjonalny pogarsza też produkt żywnościowy, o który tak pieczołowicie dbają na innych etapach przetwórstwa.


Rygorystyczne wymogi związane z jakością w produkcji żywności powoli docierają do technologii wytwarzania pary, tak jak niedawno dotarły do technologii wytwarzania lodu do kontaktu z żywnością. Dlatego przy zastosowaniu pary do bezpośredniego kontaktu z żywnością i paszą, żywnością opakowaną hermetycznie, opakowaniami do żywności i paszy, klimatyzacji i sterylizacji nie wolno już stosować kotłów i wytwornic pary ze stali czarnej bądź materiałów niespełniających wymogów bezpieczeństwa higienicznego. Niestety zagadnienie pary czystej zdefiniowane w rozporządzeniach i przepisach dla przemysłu spożywczego funkcjonujące już od 2004 roku jest dla wielu dosyć nowym wymogiem, niedocenianym i mało rozpowszechnionym.
Para przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością wymaga gwarantowanej czystości i higieniczności, a tej nie zapewniają urządzenia ze stali czarnej.


 • parametry chemiczne wody dla kotłów nie spełniają kryteriów dla wody spożywczej (np. wymagana dla wody spożywczej to pH 6,5 -9,5; dla kotłów pH 10,5 – 12,0 czyli tyle ile posiada woda mydlana)
 • ryzyko porywania wody kotłowej (zasolonej lub zamulonej) w okresach gwałtownych poborów lub nieprawidłowości w prowadzeniu kotła pogarszającej walory organoleptyczne produktów
 • ryzyko zabrudzenia wody w obiegach kotłowych substancjami, które nie są dopuszczone do kontaktu z żywnością (uszczelki, smary, oleje)
 • pozostałości po procesach korozyjnych urządzeń i elementów w kotłach wykonanych ze stali "czarnej", mogą być przenoszone wraz z parą do produkowanej żywności
 • substancje chemiczne używane do konserwacji kotłów (konserwacja na mokro i na sucho) mogą być szkodliwe dla zdrowia lub nawet trujące
 • ryzyko zniszczenia produktów żywnościowych po niestarannym lub nieprawidłowym płukaniu urządzeń parowych ze stali czarnej (np. po przestoju lub okresie konserwacji)


Podstawowe nieprawidłowości w zastosowaniu pary do kontaktu z żywnością:

 • nieprawidłowe instalacje i armatura
 • nieprawidłowe urządzenia wytwarzające parę
 • nieprawidłowe parametry wody kotłowej w odniesieniu do pitnej
 • nieprawidłowe zastosowanie filtrów do pary
 • dozowanie środków chemicznych (dozwolonych i niedozwolonych)
 • nieprawidłowa eksploatacja


Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są urządzenia produkowane przez firmę STIGEN. Generatory STIGEN do produkcji czystej pary do kontaktu z żywnością ze względu na zastosowane materiały i technologie wymagają nieznacznie większych wydatków przy zakupach inwestycyjnych, lecz po uwzględnieniu kosztów wyposażenia dodatkowego, robót przygotowawczych i instalacyjnych, często okazuje się, że suma zamknięcia inwestycji jest podobna, jak przy zastosowaniu z pozoru tańszych, niespełniających wymogów higienicznych rozwiązań. Jeżeli dodatkowo uwzględnić większą trwałość i niższe koszty zużycia paliwa i eksploatacji, nasza technologia staje się bardzo opłacalna i jest bezpieczną i skuteczną inwestycją.


Oprócz urządzeń wymiennikowych i płaszczowych, gdzie wystarczy para energetyczna, najczęściej stosowane rozwiązania wybierane przez klientów Spółki STIGEN polegają na użyciu pary czystej do bezpośredniego kontaktu z żywnością, materiałami, wyrobami i instalacjami do kontaktu z żywnością, opakowaniami lub żywnością hermetycznie opakowaną.Obecny stan techniki zapewnia technologie i urządzenia spełniające wszystkie obowiązujące normy i przepisy, natomiast technologia STIGEN pozwala spełnić najostrzejsze wymogi wytwarzania pary czystej i to najtaniej w Europie.


STIGEN Sp. z o.o. oferuje również wsparcie szkoleniowe i doradztwo techniczne dla:


 • producentów żywności
 • producentów urządzeń wykorzystujących parę
 • jednostek szkoleniowych
 • instytucji kontrolnych
 • instytucji weryfikacyjnych (jednostki notyfikowane)
 • projektantów, instalatorów oraz dostawców


Więcej informacji: Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij