Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Instytucje kontrolujące
Kto może ochronić klientów przed niebezpieczeństwami związanymi ze spożywaniem produktów, które nie spełniają wymogów sanitarnych? Bardzo ważną funkcję w naszym systemie spełniają instytucje kontrolujące. Są to organy cieszące się społecznym zaufaniem i odgrywające ogromną rolę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego. To od pracy tych instytucji zależy czy na rynek trafiają produkty w pełni bezpieczne dla zdrowia konsumentów, a linie technologiczne nie stwarzają ryzyka zanieczyszczenia

W Polsce organami urzędowej kontroli żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności, są:


  • organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej
  • organy Inspekcji Weterynaryjnej
  • organy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
  • inne organy w zakresie posiadanych kompetencji

Wyżej wymienione instytucje są właściwe w sprawach przeprowadzania urzędowych kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie określonym w odpowiednich rozporządzeniach.

Niestety powszechną praktyką wśród instytucji kontrolujących jest pomijanie kwestii czystości pary używanej w sektorze spożywczym:


  • do bezpośredniego kontaktu z żywnością i paszą
  • do materiałów, wyrobów i instalacji mających kontakt z żywnością
  • do żywności hermetycznie pakowanej
  • do opakowań spożywczych
  • klimatyzacji i sterylizacji

Przy powszechnym dla branży spożywczej stosowaniu kotłów i wytwornic pary ze stali czarnej, które nie spełniają norm higienicznych, nie posiadają odpowiednich certyfikatów, wiele przedsiębiorstw bez problemu przechodzi kontrole sanitarne. Dzieje się tak, gdyż obszarem zainteresowania kontroli bywa głównie tzw. strefa spożywcza („czysta”) czyli pomieszczenia w których przetwarzana jest żywność i powierzchnie maszyn mających kontakt z żywnością. Urządzenia do wytwarzania pary najczęściej nie interesują inspektorów ponieważ znajdują się poza strefą „czystą” (np. za ścianą) i są kojarzone ze zwykłym ogrzewaniem.Czystość pary, jak precyzują wymogi techniczno-prawne, określa się nie poprzez incydentalne jej badania lecz przez stosowanie właściwych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych tak, aby wymagania rozporządzeń w zakresie higieny były spełnione w sposób ciągły. W tym wypadku pokutuje jednak powszechne przeświadczenie, że jeśli para jest czysta to instalacja spełnia odpowiednie wymogi techniczno-prawne do kontaktu z żywnością. Tymczasem ustawodawca właśnie po to narzucił wymagania materiałowo-konstrukcyjne aby uniknąć spełnienia przepisów na podstawie chwilowych wyników badań przeprowadzanych w tendencyjnych warunkach.Tak więc nawet jeśli uzyskiwana para spełnia wymogi bezpieczeństwa higienicznego to warunkiem dopuszczającym do kontaktu z żywnością jest konstrukcja urządzenia oraz instalacji. Para z urządzeń ze stali czarnej nie spełnia wymogów bezpieczeństwa higienicznego bez względu na wyniki badań, z uwagi na ryzyko chwilowych lub ciągłych zanieczyszczeń (!).


Wobec coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji i nieprawidłowo wystawianych deklaracji zgodności, jedynie certyfikat wydany przed niezależną jednostkę jest wystarczającym zapewnieniem jakości.Co warte podkreślenia inspektorzy nie muszą nakładać kar finansowych, ale poprzestać na wyznaczeniu terminu na usunięcie nieprawidłowości. I tak najczęściej czynią.


Jednym z elementów misji firmy STIGEN jest promocja nowoczesnych i higienicznych rozwiązań, mających znaczący wpływ na zdrowie konsumentów przez wysokiej jakości produkty i usługi wytwarzane przy zastosowaniu pary podnoszenie wiedzy i świadomości podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia konsumentów w zakresie dotyczącym technologii produkcji pary czystej. Dlatego firma STIGEN oferuje wsparcie szkoleniowe i doradztwo techniczne dla instytucji kontrolnych. 


Więcej informacji: Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij