Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ceny masła w UE wyższe niż ceny światowe
Koniec maja bieżącego roku przyniósł sezonową obniżkę dostaw na półkuli południowej. Od tego okresu notowano systematyczne zwyżki cen masła, które przeplatane były niewielkimi okresami stabilizacji - informuje FAMMU/FAPA.

Najważniejszymi czynnikami odpowiadającymi za omawiane wzrosty należy uznać rosnące ceny pasz i energii elektrycznej, które znacznie podnoszą koszty produkcji. Ponadto zauważalne jest znaczne wzmocnienie światowego popytu na przetwory mleczne, co w połączeniu z mniejszą niż zakładano podażą (m.in. na skutek największej od 50 lat suszy w USA) prowadziło do wzrostu cen światowych. W listopadzie notowania cen masła w UE były jednak stabilne i wykazywały nieznaczne wahania tygodniowe.

Grudzień przyniósł zwyżki. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być utrzymujący się silny popyt na masło przy ograniczonej podaży związanej z sezonową obniżką produkcji mleka. Coraz większe ilości masła z prywatnych zapasów magazynowych trafiają na rynki państw UE. W dniu 11 grudnia 2012 roku średnia ważona cena masła w UE wynosiła 3,37 EUR/kg i była o 4,04% wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na poziomie o 5,14% niższym niż w analogicznym okresie 2011 roku).

Należy przy tym dodać, że tygodniowe zmiany cen tego tłuszczu na początku grudnia były dość dynamiczne i osiągały poziomy z przedziału (-2% ; 3%). Statycznie zachowywały się natomiast listopadowe i grudniowe ceny masła na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. Od 23. października 2012 r. ceny te utrzymują się tam na stałym poziomie 3,35 EUR/kg. Za to w Holandii od października obserwowane są zwyżki cen masła (do 3,47 EUR/kg 11 grudnia 2012 r.), które są obecnie o ponad 4,5% wyższe niż przed miesiącem. Zwyżki cen odnotowano także w przypadku masła z Polski, która jest czwartym krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego.

W połowie grudnia bieżącego roku jego ceny osiągnęły poziom 3,42 EUR/kg i były wyższe od ceny interwencyjnej już o ponad 38,8%. Względem ubiegłego miesiąca, jest to wzrost o 7,21% (w ujęciu PLN odnotowano 6,8% zwyżki do 14,11 PLN). Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w USA. Po bardzo dynamicznych zwyżkach cen przetworów mlecznych pod koniec trzeciego i na początku czwartego kwartału 2012 roku (spowodowanych przez suszę) w listopadzie i grudniu notowano zniżki. Spadki te są związane są m.in. z okresem świątecznym (święta dziękczynienia i Bożego Narodzenia) i prowadzonymi akcjami promocyjnymi.

W połowie bieżącego miesiąca ceny masła w USA spadły do poziomu 2,68 EUR/kg. Z tego względu obecnie cena tony masła z Unii jest przeciętnie o 694 EUR wyższa od ceny tego tłuszczu u jednego z największych konkurentów Wspólnoty. Ponadto na skutek zniżek cen w Oceanii cena tony masła z UE jest przeciętnie o 718 EUR wyższa niż ceny światowe. Taka sytuacja może doprowadzić do problemów UE z konkurowaniem na rynku światowym, a popyt na unijne masło może ulec kolejnemu zmniejszeniu.


(Źródło: FAMMU/FAPA).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij