Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Kwoty cukrowe mogą być sprzeczne z Konstytucją RP i stanowić formę zmowy cenowej. Koalicja wzywa do ich zniesienia od 2015 r.
Komunikat prasowy koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru

Obecna regulacja rynku cukru nosi znamiona zmowy cenowej. 

Według analiz prawnych Koalicji do dyskusji o obecnej i planowanej regulacji rynku cukru powinien włączyć się Urzędu ds. Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Obecne regulacje oparte na systemie kwot cukrowych wyznaczających maksymalne poziomy produkcji cukru w każdym kraju UE powodują występowanie urzędowo zatwierdzonego i zaplanowanego niedoboru tego surowca na rynku. W Polsce kwota produkcji jest o 230 tys. ton za mała w stosunku do zapotrzebowania, w całej Unii Europejskiej niedobór sięga 3,5 mln. ton. Efektem jest bardzo wysoka jednolita cena cukru w całej UE, a w Polsce nawet ten poziom przewyższająca. Taka sytuacja nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, ani w kosztach produkcji, ani w braku mocy produkcyjnych. Polska jest w stanie wyprodukować ok. 2 mln ton, czyli ponad 600 tys. ton ponad wyznaczoną kwotę. 

System w którym sztucznie ogranicza się produkcję, wyznaczając jej poziom celem osiągnięcia maksymalnie wysokiego jednolitego poziomu ceny, w sensie prawnym jest zmową cenową i jako taki jest prawnie zabroniony na obszarze całej UE.


Kwoty cukrowe niezgodne z postanowieniami Konstytucji RP.

Zdaniem Koalicji system kwot cukrowych narusza wyraźnie postanowienia Konstytucji RP, która gwarantuje równość warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych na rynku. Obecna regulacja rynku cukru wyraźnie dyskryminuje przemysłowych użytkowników cukru kosztem kilku koncernów cukrowych, które w ten sposób czerpią nieuzasadnione ekonomicznie zyski, obniżając tym samym konkurencyjność całych gałęzi polskiej gospodarki żywnościowej.

W efekcie w całej Unii Europejskiej konsumenci i przetwórcy przepłacili za cukier ok. 5 mld €, z czego aż 10% tej kwoty obciążyło polskich konsumentów i przedsiębiorców. Dalsze utrzymywanie system kwot cukrowych jest szkodliwe społecznie i gospodarczo.

Wzywamy Rząd do poparcia wniosku Komisji Europejskiej o uwolnienie kwot produkcyjnych cukru w 2015r  oraz  do rzetelnej publicznej debaty dotyczącej skutków reformy dla polskiej gospodarki żywnościowej.

Wobec lekceważenia głosu polskich konsumentów i przedsiębiorców, organizacje zrzeszone w Koalicji indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru zwróciły się do Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego,  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby  oraz do Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębska-Tomkiel  o zweryfikowanie stanowiska Polski i poparcie propozycji Komisji Europejskiej znoszącej kwoty cukrowe od roku 2015. Koalicja zaapelowała o rzetelną publiczną debatę z udziałem wszystkich zainteresowanych stron dotyczącą wskazanych niezgodności prawnych i prawdziwych skutków dla polskiej gospodarki zniesienia kwot cukrowych.

Koalicja indywidualnych i przemysłowych użytkowników cukru została zawiązana w roku 2012. Składa się z organizacji reprezentujących branże przemysłu żywnościowego oraz konsumentów. W skład koalicji wchodzą:

  • Federacja Konsumentów
  • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,
  • POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów  Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych,
  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków,
  • Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy

Głównym celem działania koalicji jest doprowadzenie do zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w cukier zarówno konsumentów jak i przetwórców po cenach wynikających z wolnego rynku, a nie ze sztucznie ograniczanej podaży tego surowca wynikającej z obecnej regulacji rynku. Koalicja popiera rozwój produkcji cukru w Polsce w oparciu o rodzimie zaplecze produkcyjne i doprowadzenie do pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego polskiego cukrownictwa i rolnictwa.

Dodatkowych informacji udzielają:

Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, tel. 22 830 70 55, email: biuro@pfpz.pl

Marek Przeździak - POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, tel.  22 646 55 75, email: sekretariat@polbisco.pl

Aleksandra Frączak – Rada Krajowa Federacji Konsumentów, tel. 22 827 11 73


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij