Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Czeka nas rewolucja w e-handlu żywnością
Handel internetowy należy do najszybciej rozwijających się, gałęzi dystrybucji. Co prawda królują, w nim produkty niespożywcze, ale to jednak żywność należy do obszarów o największym potencjale rozwojowym.

W nadchodzącym roku sprzedaż żywności przez in­ternet czekają zmiany, które znacząco rozszerzą zakres informacji, jakimi powinni dysponować konsumenci, podejmując decyzję o zakupie produktu.


W życie wejdą bowiem aż dwa bardzo znaczące akty prawne. Pierwszy to Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która stanowi dopasowanie polskiego prawa do przepisów UE. Drugi natomiast to słynne wśród przetwórców żywności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 październi­ka 2011 r. w sprawie przekazywa­nia konsumentom informacji na temat żywności.


Wprowadzanie zmian nie będzie jednak proste. Zawsze bowiem jest taki moment, kiedy na rynku dostępne są równolegle dwa warianty da­nego produktu - jednocześnie funkcjonują zatem dwie wersje opakowań, nowe i stare, a także dwa zestawy danych do sprze­daży (zgodne z nowym i starym oznakowaniem). To rodzi poważny problem, w jaki sposób sprawić, żeby konsument rzeczywiście dostał produkt identyczny z tym, który zamó­wił? Jak odróżniać stare i nowe wersje produktów w sprzedaży internatowej, dając kupującemu aktualną i odpowiednią dla danego wariantu informację? Chcąc rozwiązać ten problem, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodaw­ców opracowała propozycję wytycznych, uwzględniającą realistyczne podejście do nadawania nowych kodów GTIN na potrzeby sprzedaży w internecie. Rekomendacje te szczegółowo opisują, w których przypadkach zmiana w pro­dukcie i na opakowaniu będzie wymuszać zmianę kodu GTIN, a kiedy nie będzie to konieczne. 


Założenia wytycznych PFPŻ ZP były takie, aby nowy kod GTIN nadawano wtedy, gdy zmia­na będzie mogła wpływać na decyzję konsumenta o kupnie danego produktu (m.in. zmiana charakteru produktu: „sok" vs. „nektar", zmiana kategorii: produkt staje się wzbogacany, każdorazowa zmiana w zakresie alergenów). Kod GTIN mógłby zostać bez zmian w przypadku mniej istotnych z punktu wi­dzenia konsumenta modyfikacji w oznakowaniu czy w samym produkcie (np. zmiana adresu producenta, sposobu przygoto­wania czy wartości odżywczych mieszcząca się w zakresie okre­ślonych w wytycznych Komisji Europejskiej z 2012 r.). Po ustaleniu finalnego stano­wiska wszystkich zaintere­sowanych stron zostanie ono przedstawione jako propo­zycja dla różnego typu służb (przede wszystkim Inspekcji Handlowej), tak aby rozumie­nie nowych przepisów przez przedsiębiorców i inspektorów było takie samo.


(Źródło: Andrzej Gantner dla Życie Handlowe).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij