Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Mapa szans już gotowa
Polscy eksporterzy muszą szukać nowych okazji na odległych rynkach. Ale sprzedaż utrudniają nasze bariery administracyjne i niektóre przepisy.

Eksporterzy żywności, którzy zmniejszyli sprzedaż na ryn­kach Rosji i Ukrainy, mają szukać nowych odbiorców na rynkach pozaeuropejskich. Ministerstwo Gospodarki ra­zem z działającymi przy pol­skich ambasadach Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji właśnie sporządziło dokładną mapę kierunków, na których jest szansa zwiększenia sprze­daży konkretnych produktów. Możliwości analizowano pod względem warunków dostępu do poszczególnych rynków, ich wielkości, kosztów trans­portu itd.


Największe perspektywy zwiększenia eksportu mają wyroby mle­czarskie. Odbiorcami mogą być kraje Dalekiego Wschodu, jak Chiny, Japonia, Korea, In­die, Indonezja czy Malezja. Wśród rynków afrykańskich liczy się przede wszystkim Algieria, Egipt, Republika Po­łudniowej Afryki, Nigeria i Maroko. Obiecującymi odbior­cami mogą być Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz USA, Kanada czy Brazylia. Większość tych kierunków jest perspektywiczna także dla sprzedaży syropów cukro­wych oraz warzyw i mrożo­nych owoców.


Problemem może być jednak reorientacja eksportu owoców i warzyw świeżych, dla których kierunek rosyjski - poza unij­nym - był drugim naturalnym rynkiem zbytu. Opłacalność sprzedaży mogą ograniczać trudności logistyczne, a także duża konkurencja zarówno lokalna, jak i zagraniczna.


Ponadto, potencjał wzrostu eksportu mięsa, zwłaszcza wieprzowego i wołowego został przez MG oceniony jako duży, jednak organizacje producentów wska­zują, że sprze­daż hamują ograniczenia admi­nistracyjne. Część rynków na Dalekim Wschodzie została zamknięta przez wykrycie w Polsce przypadków afrykańskiego pomoru świń, zaś w krajach arabskich sprzedaż jest wyhamo­wywana wprowadzonym w Polsce zakazem uboju rytualnego. Problemem jest także uzy­skanie na części rynków – np. RPA certy­fikatów dla polskich produk­tów.


Resort gospodarki chce więc pomóc drobnym eksporterom znaleźć kontrahentów w innych krajach. Ma temu służyć spe­cjalny program promocyjny ukierun­kowany na najbardziej obiecującą je­denastkę krajów - siedem azjatyckich (Azerbejdżan, Indie, Indonezja, Mon­golia, Wietnam, Malezja i Turkmeni­stan) i cztery bałkańskie (Chorwacja, Serbia, Macedonia oraz Bośnia i Her­cegowina). Wystartuje w przyszłym ty­godniu i potrwa pół roku. Ponieważ jest skierowany raczej do małych firm, będzie polegał głównie na przywożeniu przedstawicieli sieci han­dlowych, innych potencjalnych kon­trahentów i dziennikarzy, organizowa­niu konferencji promocyjnych w każ­dym z tych krajów oraz kampanii pro­mocyjnej w tamtejszych mediach. Re­sort przeznacza na to ok. 50 mln złotych.


(Źródło: Rzeczpospolita B, Gazeta Wyborcza)

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij