Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zwrot optat marketingowych
Polskich hurtowników rozpala problem nielegalnie pobieranych opłat marketingowych. Sądy, rozstrzygając spory pomiędzy producentami i dystrybutorami, uznają za nie wszelkie opłaty, jakie wytwórcy przekazali na promocje, własnych produktów. W efekcie duża część pieniędzy, które trafiły do hurtu, musi zostać zwrócona.

Marcin Paczewski, radca prawny i szef Departa­mentu Prawa Konkurencji i An­tymonopolowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, zauważa, że „orzecznictwo zarówno sadów okręgowych, jak i apelacyjnych wypracowało dość jednolite stanowisko w sprawie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzeda­ży, określając przestanki, które każda ze stron procesu powinna wykazać, aby udowodnić swoje racje. 

Zatem każdy hurtownik, który ma lub może mieć do czy­nienia z procedurą odzyskiwania przez kontrahentów opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży (np. uiszczonych opłat marketingowych), powinien niezwłocznie dokonać wewnętrznego przeglądu takich zaistniałych lub potencjalnych sytuacji.”

 

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności przypomina, że źródło problemów dystrybutorów znajduje się w wyroku NSA sprzed 2 lat, który wszystkie opłaty, jakie dostawca płacił dystrybutorowi z tytułu umów handlowych, potraktował jako niedozwolone. 


Każdy, kto kiedykolwiek zawierał urnowe handlowa z dystrybutorem hurtowym czy też siecią detaliczna doskonale wie, jak kosztowne było to przedsię­wzięcie. Żądania były często tak wygórowane, że graniczyły z absurdem. Można śmiało stwierdzić, że opłaty handlowe w dużej mierze pozwalały na pokrywanie znaczącej części kosztów funkcjonowania i roz­woju dystrybutorów. Dlatego narzekanie w tej chwili, że ktoś chce na kimś zarobić, wykorzystując przepisy prawa, jest delikatnie mówiąc bez sensu, gdyż przez wiele lat zarabiano olbrzymie pieniądze, łamiąc 
przepisy tego samego prawa. 


Dostawcy od dawna postulowali ucywilizowanie stosunków z dystrybutorami. Były nawet propozycje, aby zmienić art. 15.1.4. tak aby można było wyłączyć część opłat pod wa­runkiem, że będą one ekwiwa­entne do otrzymanych przez dostawce, korzyści marketin­gowych czy też logistycznych. Niestety, dystrybutorzy nie chcieli słuchać tych propozycji, a potem pojawił się wyrok NSA, który zamknął dyskusje.


Cała sytuacja pokazuje, że brak poro­zumienia wypracowanego przez sam biznes ma fatalne skutki. bo wcześniej czy później ktoś za to zapłaci.

 

(Źródło: Życie Handlowe)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij