Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nie tylko rolnicy będą musieli się zrzucać na fundusz pomocy
W czwartek prace nad projektem ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych rozpocznie komisja rolnictwa i rozwoju wsi. Producenci i przetwórcy liczą na zmianę jej zapisów. W obecnym kształcie bowiem ustawa nakłada na nich nie tylko nowe obowiązki, ale i wydatki.

Celem funduszu jest zgro­madzenie pieniędzy na rekom­pensatę dla rolników, którzy np. z powodu klęski żywiołowej czy spekulacji rynkowej nie otrzymują w ogóle zapłaty lub znacznie niższą za swoje pro­dukty. Producenci popierają cel, nie mogą jednak zrozu­mieć, dlaczego za odprowa­dzanie składek odpowiedzialne mają być podmioty skupujące.


- Dodatkowo 10 lutego pod­czas pierwszego czytania usta­wy w Sejmie został zgłoszony postulat, aby składką na fun­dusz obciążyć również prze­twórców i podmioty skupują­ce. Nie przewiduje się jednak dla nich wsparcia z funduszu. Propozycję należy traktować jako nałożenie nowego podat­ku obrotowego od surowców rolnych, a nie jako stworzenie funduszu społecznego. Co jest niedopuszczalne, zwłaszcza że sytuacja wielu branż jest trud­na - komentuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny Pol­skiej Federacji Producentów Żywności.


Ponadto, ustawa nie prze­widuje jakiejkolwiek rekom­pensaty dla poborców skład­ki z tytułu obciążenia ich tym obowiązkiem. Jedynie Agencja Rynku Rolnego ma prawo do zatrzymania części wpłat jako pokrycia kosztów zarządzania funduszem. Stanowi to naruszenie art. 2 Konstytucji RP - zauważa Andrzej Gantner.


Jednocześnie eksperci podkreślają, że bio­rąc pod uwagę skalę produkcji rolnej w Polsce, kwota 70 mln zł jaką miałby dysponować fundusz okaże się zupełnie niewystarczająca, aby znacząco wpłynąć na po­prawę warunków funkcjono­wania rynku czy też rzeczywiście poprawić sytuację producentów rolnych. Dlatego też gło­sy sprzeciwu przeciwko założeniom ustawy słychać także w środowiskach rolniczych.


(Więcej w: Dziennik Gazeta Prawna 16.02.2015) 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij