Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
PFPŻ ZP żąda objęcia przemysłu żywnościowego klauzulą sektora wrażliwego
PFPŻ ZP apeluje tym samym o zniesienie ograniczeń w dostępie do energii elektrycznej dla branży spożywczej.

W związku z wydaniem w dniu 10.08.2015 przez Państwowe Sieci Energetyczne  Komunikatu dotyczącego drastycznych ograniczeń w poborze energii elektrycznej oraz otrzymanymi od lokalnych dostawców energii informacjami o konieczności ponad 80% redukcji poboru prądu przez zakłady przetwórstwa żywności, PFPŻ ZP apeluje o podjęcie natychmiastowych i stanowczych działań mających na celu zakwalifikowanie zakładów przetwórstwa żywności jako tzw. odbiorców wrażliwych, nie objętych ograniczeniami w dostępie do energii elektrycznej.


Nie uwzględnienie produkcji i przetwórstwa żywności jako obszaru wrażliwego, panujący chaos komunikacyjny i absolutny brak zrozumienia dla specyfiki produkcji i przetwórstwa żywności z jakim mamy obecnie do czynienia powoduje, że praktycznie wszystkie duże i średnie zakłady produkcji i przetwórstwa żywności znajdują się w dramatycznej sytuacji, która może doprowadzić do:

  • niszczenia żywności na niespotykaną skalę, ze względu na przerwanie ciągów chłodniczych, co automatyczne powoduje, że żywności zostaje uznana za niebezpieczną i nie może trafić do obrotu. Sytuację tą pogłębia fakt, ograniczeń w dostawach prądu dla dużych firm chłodniczych zajmujących się dystrybucją żywności,   
  • poważnego naruszenia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwa, gdyż przy tak olbrzymiej skali ograniczeń produkcji i niszczenia żywności, pojawią się poważne problemy z zaopatrzeniem sklepów, a co za tym idzie możliwy bardzo duży wzrost cen żywności,
  • bardzo negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, zarówno ze względu na konieczność utylizacji milionów ton surowców i produktów żywnościowych, możliwością poważnych awarii urządzeń chłodniczych i uwolnieniem do atmosfery groźnych dla zdrowia gazów chłodniczych,
  • liczonych w miliardach złotych strat dla firm przetwórczych, wynikających zarówno ze wstrzymania produkcji i nie wywiązania się z obowiązujących umów z odbiorcami w Polsce i za granica, jak i strat związanych z koniecznością poniesienia kosztów utylizacji produktów, Dodatkowo konieczność wyłączenia ciągów produkcyjnych w trybie wymaganym obecnie przez dostawców energii może spowodować uszkodzenia wielu urządzeń, a nawet całych linii. Straty te mogą być na tyle duże, że część firm może grozić bankructwo,
  • trwałą utratę zagranicznych rynków zbytu, gdyż niewywiązanie się z umów, spowoduje zastąpienie polskich produktów, produktami z innych krajów.


Wyszczególnione powyżej skutki nieuwzględnienia przemysłu żywnościowego i rolnictwa jako obszaru wrażliwego w poborze energii elektrycznej, to tylko część możliwy katastrofalnych konsekwencji jakie poniesie polska gospodarka żywnościowa i polskie społeczeństwo.


PFPŻ ZP za niedopuszczalne uważa również ewentualne nakładanie kar finansowych przez URE na firmy przetwórstwa żywności, które ze względów technologicznych, ale również w trosce o zapewnienie swoim konsumentom dostępu do żywności oraz zapobieżenie zupełnie bezsensownemu marnotrawstwu surowców rolnych i produktów żywnościowych, nie wstrzymały produkcji.


Federacja zwraca równocześnie uwagę, że zapewnienie społeczeństwu swobodnego dostępu do żywności jest konstytucyjnym obowiązkiem Polskiego Rządu, w związku z czym oczekuje podjęcia natychmiastowej decyzji i objęcia produkcji żywności klauzulą produkcji wrażliwej. 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij