Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Promocja zdrowego stylu życia najskuteczniejszym lekiem na otyłość
Większość ekspertów w Polsce i Unii Europejskiej wskazuje na długofalową i systemową edukację społeczeństwa w zakresie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej jako jedyną skuteczną metodę prewencji nadwagi i otyłości – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

W opinii przemysłu żywnościowego, najbardziej skutecznym sposobem na zahamowanie niekorzystnych trendów w rozwoju niezakaźnych chorób cywilizacyjnych i poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa jest podejmowanie holistycznych działań edukacyjnych. Podstawą edukacji żywieniowej powinno być zapewnienie konsumentom dostępu do obiektywnych i rzetelnych informacji, na podstawie których będą oni mogli dokonywać świadomych, prawidłowych pod względem żywieniowym wyborów. Za niezwykle ważne uznajemy promowanie indywidualnej odpowiedzialności konsumentów za styl życia i odżywiania.


- Uznając, że podjęcie spójnych działań, takich jak promowanie aktywności fizycznej i edukacji żywieniowej, jest niezbędne do zwalczania otyłości i chorób niezakaźnych, przemysł żywnościowy angażuje się w projekty mające na celu promowanie zdrowego stylu życia, np. poprzez wspieranie programów aktywności fizycznej skierowanych do dzieci lub poprzez inicjatywy typu „zdrowie w środowisku pracy” - mówi Andrzej Gantner.


Przykładem tego typu działań jest realizowany przez PFPŻ ZP wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym od 2006 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Program prowadzony jest przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów obejmujących wiodące instytucje naukowo badawcze, w których obszarze zainteresowania leży żywność, żywienie i zdrowie (Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, Instytut Medycyny Wsi), jednostki administracji publicznej: Agencja Rynku Rolnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim (WSSE) oraz powiatowym (PSSE) oraz organizację konsumencką - Federację Konsumentów. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że program „Trzymaj Formę!” jest inicjatywą w pełni opartą na zalecanym przez Komisję Europejską partnerstwie publiczno-prywatnym i jako taki został doceniony przez Europejską Platformę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, która w 2010 r. uznała go za wzorcowy przykład realizacji programów edukacyjnych bazujących na partnerskim podejściu szerokiego grona interesariuszy.


Program „Trzymaj Formę!” to pierwsza zrealizowana na tak szeroką skalę inicjatywa edukacyjna skierowana do polskiej młodzieży w obszarze promocji zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W trakcie dotychczasowej realizacji w latach 2006 – 2014, program objął swym zasięgiem 8414 szkół gimnazjalnych i podstawowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. W programie udział wzięło łącznie ponad 6 milionów uczniów. - Ważnym elementem programu jest zaangażowanie społeczności lokalnej, w szczególności zaś rodziców, których udział jako osób bezpośrednio kształtujących nawyki żywieniowe w procesie ich zmiany jest niezbędny i ma zasadniczy wpływ na sposób odżywiania – wyjaśnia dyrektor PFPŻ.


Na podkreślenie zasługuje fakt, że wyniki przeprowadzonego w 2013 r. monitoringu programu wskazują na znaczący wpływ uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” na nawyki dotyczące żywienia i aktywności fizycznej, w szczególności na częstotliwość spożywania śniadań, regularność odżywiania się oraz wzrost poziomu aktywności fizycznej wśród jego uczestników.


- Warto podkreślić, że proaktywne działania na rzecz zwalczania otyłości i chorób niezakaźnych podejmowane są przez przemysł żywnościowy również w innych krajach Unii Europejskiej. Szereg dedykowanych inicjatyw podejmowanych jest przez sektor prywatny w ramach Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia – mówi dyrektor Gantner.


Źródło: Portalspożywczy.pl 7.09.2015


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij