Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Biała Księga „Stop biurokratyzmowi!”
Biała Księga „Stop biurokratyzmowi!” opublikowana przez organizację "Pracodawcy RP" zawiera rekomendacje dla polityków i urzędników, jak eliminować bariery biurokratyczne w otoczeniu biznesu.

Biała Księga Stop biurokratyzmowi! (do pobrania tutaj) jest podsumowaniem III Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie. Jego celem było wypracowanie – w trakcie dyskusji z udziałem przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki – odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał Polski i zwiększyć tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju.

 

– Biała Księga jest jak mapa drogowa, bowiem doprowadzi do celu, jakim jest rozwój polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie całej Polski. Zwiększą się wpływy podatkowe, zmaleje bezrobocie, itd. – tylko trzeba wreszcie usunąć szkodliwy biurokratyzm. My, pracodawcy, wiemy, o czym mówimy. Na co dzień borykamy się z niejasnymi przepisami, brakiem stabilnego prawa, nadmierną sprawozdawczością, opieszałą administracją i niewydolnymi sądami. To są przeszkody dla polskich przedsiębiorców poważniejsze niż ostra konkurencja! - mówi Dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

 

Oto wybrane propozycje rozwiązań w kilku istotnych obszarach działalności przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, które znajdują się w Białej Księdze:

 

  • System stanowienia prawa.

Konieczne jest usprawnienie procesu stanowienia prawa, tak aby powstawało prawo spójne, nieskomplikowane, jednoznaczne, odporne na interpretacje i w efekcie trwałe. Aby to osiągnąć należy – już na wczesnym etapie tworzenia regulacji – prowadzić konsultacje społeczne aktów prawnych.

 

  • Prawo podatkowe.

Po pierwsze prawo podatkowe nie może godzić w uczciwych przedsiębiorców. Jednocześnie niezbędne są zmiany w prawie podatkowym oraz w administracji skarbowej, które zwalczą oszustwa i nadużycia i ograniczą lukę podatkową – np. wprowadzenie systemu podzielonej płatności bądź wprowadzenie centralnego rejestru faktur.  Konieczna jest walka z szarą strefą np. w branży bukmacherskiej (szara strefa to 91% rynku) i tytoniowej (26% rynku).

 

  • Zamówienia publiczne.

Konieczne są zmiany w prawie zamówień publicznych, które poza tym, że powinny ograniczyć kryterium najniższej ceny przy wyborze wykonawcy muszą polegać na jego uproszczeniu. Większy odsetek zamówień powinien być też realizowany przez polskie firmy.  Musimy być bardzo ostrożni w kwestii klauzuli in-house. Zamówienia in-house zagrażają konkurencji na rynku, wyłączając poszczególne sektory gospodarki z przetargów. In-house może doprowadzić do nacjonalizacji kolejnych segmentów rynku, a więc do wyrugowania prywatnej konkurencji. Taka ocena jest wspólna dla wszystkich partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego – związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Mimo jednoznacznego stanowiska partnerów społecznych instytucja in-house nie została wykreślona z nowelizacji.

 

  • Rozwój sektora innowacji.

Przedsiębiorcy podkreślają, że państwo – oprócz wsparcia w zakresie B+R – powinno sprzyjać też tworzeniu przyjaznego otoczenia dla innowacyjnych przedsięwzięć poprzez zmniejszenie regulacji. Konieczna jest koordynacja działań instytucji odpowiedzialnych za innowacje (PARP, ARP, NCBiR) – co jest już zapisane w tzw. „planie Morawieckiego”. Biurokracja jest też barierą dla rozwoju innowacyjności w kontekście prawa patentowego, które jest niedoskonałe i generuje problemy w bieżącej obsłudze w urzędach patentowych oraz nie zapewnia szybkiego tempa rozpatrywania wniosków.

 

  • Rynek pracy.

Barierą w rozwoju firm są ograniczenia formalno-prawne związane z zatrudnianiem pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy istotna jest elastyczność w obszarze polityki zatrudnienia - elastyczne formy zatrudnienia. Konieczną  i pilną potrzebą jest ponadto odbudowa szkolnictwa zawodowego!

 

  • System ochrony zdrowia jest przeregulowany i przez to kosztowny.

Główny problem to  obowiązki sprawozdawcze. Wiele z tych obowiązków można zlikwidować, tym bardziej, że część z nich pochodzi jeszcze z okresu PRL. Konieczne jest ujednolicenie systemów informatycznych i ograniczenie sprawozdawczości.

 

  • Zmiany w prawie budowlanym muszą uwzględniać najważniejszy cel, jakim jest uproszczenie procedur, zwiększenie ich przejrzystości i efektywności.

Obecnie czas oczekiwania na decyzję środowiskową w Warszawie to około 7 miesięcy. Aby rozpocząć budowę należy uzyskać około 60 różnych decyzji i uzgodnień. Konieczne jest stworzenie kodeksu budowlanego – jednolitego aktu prawnego skupiającego prawo budowlane, planowanie i gospodarkę przestrzenną.

 

  • Rynek finansowy.

Regulacje w obszarze rynku finansowego są potrzebne ponieważ zapewniają systemowi finansowemu bezpieczeństwo. Zbyt restrykcyjne regulacje blokują jednak rozwój sektora finansowego, co hamuje tempo wzrostu gospodarczego. Do rozważenia jest stworzenie polskiej instytucji ratingowej gdyż międzynarodowe agencje są często dla polskich podmiotów zbyt drogie. Polski rząd musi dbać również o to, by regulacje UE nie wzmacniały przewagi globalnych graczy zagrażających mniejszym rynkom – takim jak rynek polski.

 

Elementem Białej Księgi (Aneks 2) są również wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę Grant Thornton wśród uczestników Polskiego Kongresu Gospodarczego.

 

Według uczestników badania, najbardziej uciążliwą barierą w rozwoju firm w Polsce, jest nadprodukcja prawa (wskazuje tak aż 95 proc. ankietowanych), natomiast za najważniejszą przyczynę nadmiernej biurokracji w Polsce uznano niską jakość stanowienia prawa (68 proc. wskazań).

 

– Na podstawie tych odpowiedzi wyraźnie widać, że źródeł polskiej biurokracji należy przede wszystkim szukać w polskim prawodawstwie. Polskę dotyka problem nadprodukcji prawa. Jak wynika z ostatnich badań prowadzonych przez Grant Thornton w ramach projektu BarometrPrawa.pl, w 2015 r. Polska wyprodukowała blisko 30 tys. stron aktów prawnych. Jesteśmy pod tym względem niechlubnym liderem Unii Europejskiej. Tworzymy 56-krotnie więcej przepisów niż Szwecja – mówi Przemysław Polaczek, Partner Zarządzający w Grant Thornton.


Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/ 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij