Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 6 kwietnia br. powołał nowy organ opiniodawczo-doradczy. Rada ma stanowić płaszczyznę do prowadzenia dialogu między ministrem a organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.

Celem powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, jako organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest:

  • stworzenie płaszczyzny do prowadzenia dialogu społecznego uwzględniającego specyfikę funkcjonowania partnerów społecznych i gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań, dialogu prowadzonego dla godzenia interesów rolniczych i środowisk wiejskich oraz dobra publicznego,
  • zwiększenie oddziaływania społecznego na procesy podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich w celu zachowania pokoju społecznego,
  • stworzenie platformy do rozpatrywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Do zadań Rady należeć będą w szczególności:

  1. przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
  2. opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym projektów aktów prawnych, oraz zgłaszanie Ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
  3. przygotowywanie oraz przekazywanie Ministrowi stanowisk, opinii oraz informacji dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  4. przedstawianie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi;
  5. upowszechnianie wśród podmiotów wchodzących w skład Rady wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Rada została powołana na mocy Zarządzenia nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia br. Jej skład nie jest jeszcze znany, jednak do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele ogólnopolskich branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasięgu ogólnokrajowym oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych, posiadających osobowość prawną. Zaproszenie otrzymała także PFPŻ ZP.

Każda z organizacji będzie delegowała do prac w Radzie po jednym przedstawicielu - bez możliwości zastępstwa czasowego, szczególnie w przypadku głosowań. 

PFPŻ ZP na podst. MRiRW

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij