Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Przedsiębiorcy krytycznie o dotychczasowej promocji Polski za granicą
Polscy przedsiębiorcy nisko oceniają poziom skuteczności dotychczasowej promocji Polski w świecie. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w tym w zakresie eksportu oraz inwestycji. Takie wnioski przynoszą najnowsze badania sondażowe dotyczące promocji Polski w świecie oraz Godła „Teraz Polska”. Wyniki badań zaprezentowane zostały w czwartek, 13 października, na PGE Narodowym podczas jesiennego Klubu „Teraz Polska”.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przeprowadziła badania ankietowe dotyczące promocji Polski za granicą oraz Godła „Teraz Polska”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy obecnie aktywnie posługujący się Polskim Godłem Promocyjnym, w większości firmy średnie i duże, działające zarówno na rynku konsumenckim, jak i kierujące ofertę do innych firm. Respondenci pochodzili z firm oceniających wysoko i bardzo wysoko swoją pozycję konkurencyjną na rynku i zazwyczaj reprezentowali firmy obecne na rynku od kilkunasto- lub kilkudziesięciu lat. 

Przeprowadzone badanie przyniosło gorzką ocenę obecnych działań promujących polskie produkty za granicą. Przebadani przedsiębiorcy nisko oceniają poziom skuteczności dotychczasowej promocji Polski w świecie. Krytyczne oceny dotyczą zarówno promocji wizerunkowej, jak i gospodarczej, w zakresie eksportu oraz inwestycji. Postulowany jest większy stopień spójności, ale też intensywności działań promocyjnych. Według wyników ankiety koordynacja działań promocyjnych nie musi oznaczać centralizacji działań państwa w jednej instytucji odpowiedzialnej za promocję Polski. Wszyscy ankietowani zgodzili się jednak, że konieczna jest szeroka współpraca podmiotów prywatnych i publicznych w tym zakresie. Zdaniem respondentów do zwiększenia rozpoznawalności polskiej oferty za granicą mogą przyczynić się polscy eksporterzy. W tym celu eksportowane towary powinny zawierać wyraźne oznaczenie polskiego pochodzenia (np. napis "made in Poland" lub znak graficzny sugerujący pochodzenie z Polski”).  Ogromna większość ankietowanych laureatów Konkursu jest zdania, że Godło „Teraz Polska” może być znakiem dobrze promującym polskie produkty i usługi wysokiej jakości za granicą.


Przeprowadzone badanie przynosi również refleksję na temat patriotyzmu konsumenckiego i roli Godła „Teraz Polska”. Laureaci Godła „Teraz Polska” są zwolennikami patriotyzmu konsumenckiego. Wszyscy zgodnie uważają, iż mając możliwość wyboru, należy kupować produkty pochodzące z Polski. Polskie produkty cechuje ich zdaniem przede wszystkim wysoka jakość (na poziomie światowym!), dobry stosunek ceny do jakości oraz  coraz wyższy poziom nowoczesności. Nie zostały one jednak wystarczająco wypromowane na rynkach zagranicznych. Respondenci jednomyślnie uważają, że właściwą drogą promocji Polski w świecie jest promocja najlepszych polskich produktów i usług. Jest to szansa na zwiększenie rozpoznawalności polski, poprawę wizerunku naszego kraju oraz stworzenie silnej marki gospodarczej. 


Godło „Teraz Polska” ma jednoznacznie pozytywny wizerunek wśród laureatów. Jego zdobycie jest potwierdzeniem najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Od lat najważniejszymi powodami przystąpienia do Konkursu „Teraz Polska” są wysoki prestiż Polskiego Godła Promocyjnego, wysoka rozpoznawalność znaku oraz zaufanie, jakim obdarzają go konsumenci. To powody wymieniane przez niemal wszystkich ankietowanych. Większość z nich intensywnie posługuje się Godłem „Teraz Polska” w swoich działaniach promocyjnych, a zdaniem 80% ankietowanych oczekiwane korzyści z udziału w Polskim Programie Promocyjnym zostały osiągnięte. 


Więcej informacji: www.terazpolska.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij