Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowe przepisy dotyczące kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
7 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. Ustawa ta wprowadza istotne zmiany do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, a także do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Najważniejszą zmianą dla rynku świeżych owoców i warzyw, wprowadzoną w ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, jest zaostrzenie sankcji karnych a dokładnie możliwość nakładania przez inspektów IJHARS kar pieniężnych, w drodze decyzji administracyjnej.

Kary pieniężne dotyczyć będą takich przewinień jak:

  • uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu lub kontroli składowania lub transportowania tych artykułów,
  • wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej,
  • odmowa okazania dokumentów towarzyszących danej partii owoców i warzyw lub niezamieszczanie w tych dokumentach odpowiednich informacji,
  • wprowadzanie  ponownie do obrotu owoców i warzyw wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia nr 543/2011, lub odnośnie do których nie podjęto środków wynikających z tego orzeczenia,
  • zmianę sposobu zabezpieczeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w zakresie jakości handlowej owoców i warzyw w określonym terminie.

Jednocześnie uchylono grzywny za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej oraz za udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli składowania lub transportowania tych artykułów.


Kary pieniężne nałożone na handlowców prowadzących obrót owocami i warzywami niespełniającymi wymagań dotyczących jakości handlowej będą wyższe niż dotychczasowe mandaty karne. Warto jednak podkreślić, że kary pieniężne są od wielu lat stosowane w odniesieniu do innych artykułów rolno-spożywczych.


Nowe przepisy dają ponadto możliwości stosowania przez inspektorów WIJHARS Imiennego okresowego upoważnienia do kontroli.


Źródło: IJHARS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij