Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w dniu 8 lutego 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 21 poz.105.

Ustawa dostosowuje polskie wymagania z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności do aktualnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, które ukazały się po dniu uchwalenia dotychczasowej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, czyli po 25 sierpnia 2006. Ustawa uwzględnia również doświadczenia wynikające z praktycznego stosowania dotychczasowych przepisów, co znalazło odzwierciedlenie w doprecyzowaniu zapisów, które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne.

 Najważniejsze zmiany:

 • Wprowadzono odwołanie do unijnych definicji aromatów, enzymów, substancji dodatkowej oraz substancji pomagającej w przetwarzaniu, oświadczenia zdrowotnego, oświadczenia żywieniowego, składnika odżywczego.
 • Dokonano zmiany definicji naturalnej wody mineralnej.
 • Wprowadzono definicje podmiotu zajmującego się recyklingiem, podmiotu działającego na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zakładu działającego na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Wprowadzono klauzulę wzajemnego uznawania środków spożywczych, dla których wymagania zdrowotne nie zostały zharmonizowane prawem wspólnotowym, pochodzących z krajów EFTA będących stroną Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Turcji, a także dla produktów spożywczych, które zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich UE zgodnie z ich przepisami, o ile wyroby te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka.
 • Zrezygnowano z zamkniętego wykazu grup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, co daje możliwość uwzględniania dodatkowych grup produktów dietetycznych, takich jak herbatki dla niemowląt, wody stołowe jodowane.
 • Wprowadzono możliwość elektronicznego składania powiadomień o pierwszym wprowadzeniu produktów do obrotu.
 • Rozszerzono katalog jednostek, które będą wydawać opinie o produktach objętych powiadomieniem, o Zespół ds. Suplementów Diety.
 • Usunięto wymaganie określania warunków wydobywania, transportu i rozlewu naturalnej wody mineralnej, ponieważ wymagania te zostały już zawarte w rozporządzeniu unijnym nr 852/2004.
 • Określono urzędowe kompetencje dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
 • Wskazano, że kopia dokumentacji potwierdzającej stan zdrowia osób pracujących w styczności z żywnością ma być przechowywana w  miejscu zatrudnienia tych osób, aby była na bieżąco dostępna na żądanie urzędowych organów kontroli (a nie np. tylko w centrali firmy w innym mieście).
 • Doprecyzowano kompetencje w zakresie rejestracji i zatwierdzania zakładów oraz urządzeń i obiektów ruchomych  lub tymczasowych oraz urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności.
 • Rozszerzono listę podmiotów, dla których wystarczająca jest rejestracja bez konieczności dodatkowego zatwierdzania zakładu, m.in. o gospodarstwa agroturystyczne, podmioty produkujące wina gronowe z upraw własnych w ilości poniżej 1000 hl/rok, apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarskie, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż żywność produktów oraz wprowadzających do obrotu żywność opakowaną trwałą mikrobiologicznie, zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, producentów gazów technicznych.
 • Zlikwidowano obowiązek przechowywania próbek własnych potraw przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
 • Uściślono, że opłatami za nieprawidłowości stwierdzane podczas urzędowej kontroli jest obciążany podmiot odpowiedzialny za towar w obrocie, a nie wyłącznie producent; dotyczy to  m.in. okoliczności sprawy z których wynika, że za powstanie danej nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność podmiot zajmujący się obrotem (np. z powodu nieprawidłowego przechowywania wyrobu).
 • Wyłączono z granicznych kontroli sanitarnych towary pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, które są sprowadzane lub wywożone w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, w tym w celu wykonania badań lub doświadczeń albo na cele reklamowe.
 • Zniesiono obowiązek prowadzenia odrębnej książki kontroli sanitarnej na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Wprowadzono okresy przejściowe dla środków spożywczych niespełniających nowych wymagań ustawy.

W treści ustawy uwzględniono szereg uwag zgłaszanych przez Polską Federację Producentów Żywności w trakcie konsultacji społecznych oraz na etapie prac Sejmu, w tym m.in. odnośnie wydłużenia okresu umożliwiającego wykorzystanie opakowań zawierających dotychczasowe oznakowanie wód źródlanych, uściślenia zasad rejestracji urządzeń dystrybucyjnych przeznaczonych do sprzedaży żywności, zmiany brzmienia definicji naturalnych wód mineralnych.

 

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij