Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowa propozycja Komisji Europejskiej dot. przytwierdzania nakrętek do butelek z tworzyw sztucznych spowoduje znaczące zwiększenie zużycia plastiku, większą emisję dwutlenku węgla oraz dodatkowe 2,7 miliarda euro kosztów produkcji
Analiza przeprowadzona przez PwC wykazała, że zaproponowany przez Komisję Europejską obowiązek przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek z tworzyw sztucznych przeznaczonych do napojów (artykuł 6 projektu Dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko) może doprowadzić w skali UE do zużycia od 50 000 do 200 000 ton więcej plastiku, a także do wytworzenia dodatkowego ekwiwalentu CO2 w wysokości od 58 do 381 milionów kg i konieczności poniesienia kosztu ekonomicznego wynoszącego minimum 2,7 miliarda euro.

Analiza przeprowadzona przez PricewaterhouseCoopers nakreśliła znaczące koszty środowiskowe i ekonomiczne wdrożenia proponowanego przez Komisję Europejską obowiązkowego przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek z tworzyw sztucznych przeznaczonych do napojów (artykuł 6 projektu Dyrektywy PE i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).


Badanie Komisji Europejskiej dotyczące przedmiotowej Dyrektywy wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem ograniczenia zaśmiecenia środowiska nakrętkami i wieczkami jest zwiększenie zbiórki butelek i ich zamknięć. Organizacje skupiające producentów napojów i wód uważają, że cel Komisji można najlepiej osiągnąć poprzez odpowiednią infrastrukturę gospodarowania odpadami i kampanie uświadamiające konsumentów w okresie do 2025 r., a nie przez dodatkowy obowiązek przytwierdzania nakrętek do butelek.


Raport PwC wskazuje na znaczące obciążenie dla środowiska, szacując, że przytwierdzanie nakrętek/wieczek do butelek w skali Unii Europejskiej może wymagać od 50 000 do 200 000 ton dodatkowego plastiku do produkcji butelek na napoje w zależności od wymaganych zmian technicznych (tj. cięższa nakrętka lub cięższa nakrętka i butelka). Spowodowałoby to zaprzepaszczenie ponad pięcioletniego postępu przemysłu w zmniejszaniu wagi butelek z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia ilości zużywanego plastiku. Ponadto szacuje się, że przez wprowadzenie obowiązkowego przytwierdzania nakrętek/wieczek do butelek zostałaby wyemitowana równowartość 381 milionów kg ekwiwalentu CO2, co odpowiada 244 milionom dodatkowych samochodów na ulicach.


W raporcie podkreślono skalę utrudnień dla przemysłu wywołanych koniecznością modyfikacji ok. 1 350 linii rozlewowych w całej Unii Europejskiej, a także koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w wysokości co najmniej 2,7 miliarda euro (nawet do 8,7 miliarda euro) w celu odpowiedniego dostosowania linii butelkowania, przesuwając tym samym priorytet z doskonalenia systemów zbiórki. Koszty oszacowane przez PwC obejmują koszty inwestycji kapitałowych, jak również znaczące straty wydajności i koszty przestojów podczas rekonfiguracji istniejących linii produkcyjnych.


Europejska Organizacja Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA) i Europejska Federacja Producentów Wody Butelkowanej (EFBW) stwierdzają, że: "Europejski przemysł rozlewniczy wykorzystuje nadające się do recyklingu materiały opakowaniowe, które są wartościowe i powinny otrzymać „drugie życie”. Jesteśmy głęboko zaangażowani w zwiększanie zbiórki opakowań i zahamowanie zaśmiecenia środowiska plastikowymi butelkami i ich zakrętkami. Jednak wnioski z raportu PwC  budzą poważne obawy przedsiębiorców związane z propozycją Komisji Europejskiej zawartą w artykule 6. Poza brakiem wcześniejszego przeprowadzenia oceny wpływu przytwierdzania zamknięć do butelek, raport PwC zidentyfikował również niezamierzone i znaczące koszty środowiskowe i ekonomiczne związane ze zwiększonym zużyciem tworzyw sztucznych i wynikającą z tego emisją gazów cieplarnianych. Jednocześnie zaproponowany środek (przytwierdzanie zamknięć do butelek) może odciągnąć uwagę od najbardziej palącego problemu  - ulepszenia systemów zbiórki”.


Obecnie nie istnieją żadne technologie, które gwarantowałyby bezpieczeństwo konsumenta i jego akceptację, a także zapewniłyby, że przytwierdzanie nakrętek/wieczek do butelek nie podważa integralności naszych produktów. Kluczowa jest współpraca nad udoskonaleniem obecnych systemów zbiórki odpadów, zarówno butelek, jak i ich zamknięć, aby osiągnąć wspólny docelowy poziom zbiórki w wysokości 90%, oraz aby uniknąć kosztownych, złożonych i nieskutecznych środków. Doświadczenie takich krajów jak Dania i Niemcy dowiodło, że możliwe jest uzyskanie ponad 90% zbiórki butelek i nakrętek.


W Polsce wraz z budową nowego systemu gospodarki odpadami wdrażającym wymogi pakietu dyrektyw odpadowych należy wprowadzić od razu takie rozwiązania, które zapewnią wysoki poziom zbiórki butelek po napojach wraz z nakrętkami. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców reprezentująca kluczowe firmy napojowe w Polsce stoi na stanowisku, że wszelkie rozwiązania w tym zakresie powinny być wypracowywane na drodze merytorycznego dialogu, a nie narzucania nierealnych zarówno z punktu widzenia technologicznego jak i ekonomicznego rozwiązań. PFPŻ ZP deklaruje pełną wolę współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych rozwiązań w tym zakresie” – komentuje Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP. 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij