Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Popyt na żywność w 2010
Oczekiwania dotyczące podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce pozwalają szacować, że w 2010 roku dochody realne do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych będą się kształtować na poziomie zbliżonym do notowanego w 2009 roku. W tych warunkach szanse na wzrost krajowego popytu na żywność są znikome- wynika z prognoz ARR.

Czynnikiem determinującym rozwój popytu konsumpcyjnego, w tym także żywnościowego będą przede wszystkim negatywne tendencje na rynku pracy, znajdujące odzwierciedlenie zarówno w spadku zatrudnienia, jak i niskim tempie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz mniejsza dostępność kredytów. Czynnikami osłabiającymi skutki tych zjawisk będą: stosunkowo wysoki realny wzrost funduszu emerytur i rent (o 5,1 proc., wobec 6,1 proc. w 2009 roku) oraz spodziewana poprawa sytuacji dochodowej rolników11.
W pierwszej połowie 2010 roku miesięczna dynamika cen żywności będzie przypuszczalnie niższa niż w I półroczu 2009 roku. Dobre zbiory zbóż, rzepaku i warzyw gruntowych będą sprzyjały stabilizacji cen produktów spożywczych roślinnego pochodzenia. Spodziewany wzrost produkcji trzody chlewnej i drobiu będzie skutkować spadkiem cen mięsa i tłuszczów wieprzowych. Mogą natomiast wzrosnąć ceny artykułów mleczarskich i masła. Niezależnie od wspomnianych uwarunkowań dochodowo-cenowych, istotnym czynnikiem hamującym tempo wzrostu cen żywności w pierwszej połowie 2010 roku będzie oczekiwane ustabilizowanie się cen surowców rolnych na rynkach światowych na niższym niż przed rokiem poziomie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce i recesja na świecie, przekładające się na zmniejszenie popytu i obniżenie presji na ogólny wzrost cen zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Równocześnie jednak spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym żywności, będzie ograniczany przez skutki wzrostu cen regulowanych, w tym głównie cen energii oraz spodziewaną aprecjację złotego.
Przewiduje się, że w 2010 roku, w wyniku obniżenia produkcji i podaży mleka, spożycie artykułów mleczarskich ulegnie redukcji. Utrzyma się, obserwowana od 2006 roku, spadkowa tendencja spożycia cukru. Zmaleje konsumpcja ziemniaków i artykułów zbożowych. Bilansowa konsumpcja warzyw i owoców będzie wyższa od notowanej w 2009 roku. Obniży się bilansowa konsumpcja ryb i przetworów rybnych. Możliwy jest niewielki wzrost konsumpcji tłuszczów roślinnych, rekompensujący spadek konsumpcji masła. Nieznacznie wzrośnie konsumpcja jaj. Spodziewany wzrost produkcji żywca wieprzowego znajdzie odzwierciedlenie we wzroście spożycia mięsa i przetworów wieprzowych. Zwiększy się także konsumpcja mięsa drobiowego, przy spadku popytu na wołowinę.

 (źróło: Biuletyn Informacyjny ARR, nr 1 styczeń 2010)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij