Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Giełda rolna
GPW, TGE i IRGiT rozpoczynają prace nad projektem pt. „Platforma Żywnościowa”, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi.

Oferta konsorcjum w składzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych została wyłoniona jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację projektu pt. „Platforma Żywnościowa” ogłoszonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Projekt uruchomienia giełdowego rynku rolnego został zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowy dla rozwoju sektora rolniczego w Polsce. Koordynatorem jego realizacji jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).


- Grupa Kapitałowa GPW uwzględniła uruchomienie platformy obrotu towarami rolnymi w aktualnej strategii do 2022 roku. Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami na rynku finansowym a także towarowym, dlatego też jesteśmy przygotowani do prowadzenia pionierskiego projektu uruchomienia „Platformy Żywnościowej”. Zdajemy sobie sprawę z wymiaru projektu, który ujęty został w strategicznych dokumentach rządowych - powiedział Marek Dietl, prezes GPW.


Przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie studium wykonalności wdrożenia „Platformy Żywnościowej” dla wytypowanych w ramach analizy rynku grup produktów rolnych, które mogą być przedmiotem obrotu handlowego na platformie elektronicznej, opracowanie dokumentów operacyjnych niezbędnych do wdrożenia platformy oraz uruchomienie pilotażowe „Platformy Żywnościowej”.


- Projekt „Platformy Żywnościowej” przyczyni się do stworzenia nowych impulsów rozwojowych dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Cieszymy się, że nowoczesne rozwiązania funkcjonujące na rynku kapitałowym mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w warunkach rosnącej konkurencji na globalizujących się rynkach. Warszawska giełda podąża ścieżką rozwojową innych rozwiniętych platform giełdowych, które na przestrzeni lat bardzo zdywersyfikowały swoją ofertę produktową, wchodząc w różne sektory gospodarcze i poszerzając listę oferowanych instrumentów - powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.


Na początkowym etapie projektu będzie prowadzona wielowarstwowa, szczegółowa analiza projektowa, na podstawie której zostaną określone finalne rozwiązania funkcjonalno-organizacyjne i biznesowe dla uruchomienia giełdowego rynku rolnego. W pierwszej kolejności przewidywane jest stworzenie rynku bazowego z fizyczną dostawą towarów, ale w dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie rynku terminowego. Zorganizowana, elektroniczna platforma obrotu dostarczy nowych możliwości handlu dla wielu grup uczestników rynku rolnego. W fazie pilotażowej projektu możliwe będzie rozpoczęcie obrotu dla jednego produktu rolnego, wybranego w ramach fazy badawczej projektu.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jako podległej instytucji wykonawczej skoordynowanie wdrożenia projektu Platforma Żywnościowa. KOWR jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS). Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID.


W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl


Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych rynkach.


Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) uruchomiła działalność operacyjną w 2010 roku.  Jest to jedyna instytucja w Polsce posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby rozliczeniowej i rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (IRR) i Giełdowej Izby Rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych (GIR). Izba jest odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za zarządzanie ryzykiem na rozliczanych rynkach. 100% udziałów w IRGiT posiada TGE.


Źródło: GPW.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij