Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE w Brukseli
Wczoraj w Brukseli minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH). W porządku obrad była dyskusja nad reformą WPR po 2020 r.

– Przed  ustaleniem  kształtu  Wspólnej Polityki Rolnej należy znać budżet, który będzie przyjęty dopiero jesienią 2019 roku – podkreślił polski minister i dodał, że – Polska oczekuje  utrzymania silnego, sprawnego rolnictwa, które będzie realizować cele oczekiwane przez  społeczeństwo. Zwrócił uwagę, że należy zapewnić wspólnotowy charakter WPR z dużym zakresem subsydiarności dla państw członkowskich. Jednak potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników.


– Sprawiedliwego wsparcia w Unii Europejskiej oczekują zarówno rolnicy jak i konsumenci – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.


Minister Ardanowski zaproponował by niektóre rodzaje inwestycji miały wyższy poziom współfinansowania – 75%, a nawet 100% ( wsparcie dla młodego rolnika czy inwestycji wspólnych).


– Należy utrzymać płatności powiązane z produkcją dla sektorów zanikających, a ważnych i społecznie akceptowalnych, z odpowiednią elastycznością daną państwom członkowskim w ich konstruowaniu – podkreślił minister Ardanowski.


Generalnie zmiany zaproponowane przez prezydencje (austriacką i rumuńską) idą w dobrym kierunku, jednak większość ministrów podkreślało, że aby przedstawić ostateczne stanowiska, należy poczekać na  wyniki negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych, zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione.


W punkcie dotyczącym biogospodarki prezydencja rumuńska zaproponowała wymianę poglądów na temat dobrych praktyk wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym oraz wskazanie instrumentów, które przyczyniłyby się do realizacji zaktualizowanej strategii w zakresie biogospodarki w całej UE.


Minister Ardanowski poinformował o rozwoju biogospodarki w Polsce w kierunku wykorzystania wybranych produktów rolnych na biopaliwa. Dzięki produkcji w Polsce 897 tys. ton estrów i 204 tys. ton bioetanolu pozyskuje się także około 1,5 mln ton wysokobiałkowych komponentów paszowych, które mają duży potencjał w zakresie zastąpienia części importu śruty sojowej.


Kolejnym przykładem są biogazownie rolnicze, które umożliwiają zagospodarowanie ubocznych produktów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo wytworzony w procesie produkcji biogazu produkt pofermentacyjny wykorzystywany jest do poprawy żyzności i właściwości gleb. Ważny jest dostęp do efektów badań i wymiany doświadczeń , w tym inicjatywa BIOEAST – czyli wsparcie działań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.


Na wniosek Polski ministrowie rolnictwa oraz KE dyskutowali o wpływie negocjacji handlowych na sytuację sektora drobiu, wołowiny i wieprzowiny.


Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił wniosek Polski dotyczący sytuacji na rynku mięsa wobec nowych wyzwań handlowychZwrócił uwagę na rosnące wyzwania dla sektora, w tym m.in. szybko rosnący import mięsa drobiowego z Ukrainy, negocjacje z Mercosur oraz potencjalne skutki brexitu.


Zawnioskował do KE o powstrzymanie się od podejmowania zobowiązań wobec krajów trzecich, które mogłyby powodować pogłębienie negatywnych tendencji na rynkach UE w rezultacie brexitu, uwzględnienie brexitu w negocjacjach umów o wolnym handlu oraz zapewnienie, aby umowy te przewidywały możliwość podjęcia działań ochronnych w sytuacji wystąpienia zakłóceń na rynkach. Wskazał także na konieczność pilnego zakończenia renegocjacji z Ukrainą kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i wejście w życie porozumienia. Oprócz środków polityki handlowej, wystąpił także o przygotowanie przez KE dodatkowych środków interwencyjnych dla producentów drobiu, wołowiny oraz mięsa wieprzowego.


Obawy Polski dotyczące sytuacji na rynkach mięsa, szczególnie w kontekście wpływu negocjacji handlowych poparło wielu ministrów (Belgia, Francja, Słowenia, Włochy, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia).


Konieczność monitorowania rynku, szczególnie wieprzowiny, w tym w kontekście afrykańskiego pomoru świń podkreśliły: Belgia, Słowenia i Francja. Jednocześnie Irlandia i Belgia wskazały na rosnącą konkurencję ze strony ukraińskich producentów drobiu.


Komisarz P. Hogan docenił wysiłki Polski w zakresie walki z ASF. Poinformował, że renegocjacje umowy z Ukrainą są finalizowane. Umowy handlowe mogą nieść wyzwania dla sektora rolnego, ale też kluczowe jest poszukiwanie nowych rynków zbytu.


Źródło: MRiRW.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij