Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Polski pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych
Właśnie powstał Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Zawiązała go grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe. Celem Paktu jest wypracowanie sposobów na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce.

Deklaracja powołania Paktu została podpisana 16 kwietnia 2019 roku przez firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska i WWF Polska.


Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.


Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting.

 

Sygnatariusze Paktu zobowiązali się do końca 2019 roku stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Do pracy nad dokumentem zaproszą szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony.


W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Będą również upowszechniać przykłady dobrych praktyk firm, tak aby stały się one częścią codziennej praktyki biznesowej jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.


Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030.

 

W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Niedawno przegłosowana przez europarlamentarzystów dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting – inicjatorka powstania Paktu oraz Kampanii 17 Celów, powiedziała:

Bardzo mnie cieszy powstanie kolejnej międzysektorowej inicjatywy w ramach Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Osiągnięcie Celów zawartych w Agendzie nie jest bowiem możliwe bez aktywnego zaangażowania przedsiębiorstw i międzysektorowej współpracy.

Przed sygnatariuszami Paktu stoi trudne, ambitne zadanie stworzenia strategicznego planu bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w polskiej gospodarce. W Mapie Drogowej opiszemy kierunki działania i przykłady dobrych praktyk i rozwiązań. Chcemy, aby stała się ona przewodnikiem i inspiracją do działania dla jak największej liczby podmiotów na polskim rynku. Dziś, w obliczu wyzwań środowiskowych przed jakimi stoimy, czas już na konkretne działania.

 

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych przyczynia się do realizacji 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju, który wyznacza ramy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Stanowi także krok w stronę osiągnięcia Celu 9. dotyczącego innowacji w przemyśle i Celu 14. dotyczącego ochrony życia pod wodą. Jego podstawą jest Cel 17.: Partnerstwo na rzecz Celów, bez którego nie byłoby tej inicjatywy.

 

Strona internetowa Paktu: https://kampania17celow.pl/wydarzenia/polski-pakt


Zbiorowe-zdjecie-sygnatariuszy


Kontakt

Aleksandra Kretkowska

e-mail: aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl

tel. 881 090 576

CSR Consulting, ul. Pelplińska 8B, 01-683 Warszawa

 

Więcej informacji:

Kampania 17 Celów

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, pokazując jak w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy. W roku 2019 prowadzona jest III edycja Kampanii. Do jej celów należy realizacja jak największej liczby inicjatyw na rzecz Agendy 2030, a także wypracowanie wskaźników mierzenia ich efektów wraz z Głównym Urzędem Statystycznym.

Portal Kampanii 17 Celów: https://kampania17celow.pl/kampania-17-celow

 

CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań. Najnowsze projekty firmy, takie jak Kampania 17 Celów, Centrum Zrównoważonych Opakowań czy Koalicja 5 Frakcji prowadzone są w szerokim partnerstwie. Dzięki nim na polskim rynku pojawiają się nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij