Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Produkcja wyrobów ekologicznych w sektorze spożywczym”
Zorganizowana w dniu 27 listopada 2019 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa koncentrowała się na przetworzonych wyrobach ekologicznych.

Wykłady dotyczyły m.in. najczęstszych nieprawidłowości wyrobów stwierdzanych na polskim rynku, zwalczaniem zafałszowań produktów ekologicznych, zmian przepisów w zakresie produkcji ekologicznej, stosowania aromatów, wymagań, jakie muszą spełniać wytwórcy przetworzonych wieloskładnikowych produktów ekologicznych, pozyskiwania surowców. Wykładowcami byli przedstawiciele urzędowej inspekcji, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, kancelarii prawnej, firmy certyfikującej i przedstawiciele przemysłu.

 

Konferencję, która zgromadziła prawie 70 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzyła i prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”.

 

Pierwszą prezentację pt. „Produkty ekologiczne – najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane na polskim rynku, a także działania UE związane ze zwalczaniem zafałszowań produktów ekologicznych” wygłosiła Izabella Kamińska z Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do organizacji systemu kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym nadzoru nad jednostkami certyfikującymi i produkcją ekologiczną. W trakcie prezentacji zostały przywołane najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów WIJHARS u producentów ekologicznych w 2018 r. Ponadto, Prelegentka omówiła rozwój rolnictwa ekologicznego, a także scharakteryzowała aktualne trendy w rolnictwie ekologicznym w UE.

 

Kolejny temat - „Zmiany przepisów w sektorze żywności ekologicznej” został omówiony przez Agnieszkę Starzyńską i Izabelę Biernat-Sadlak z Kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Pośniak i Sawicki sp.k. W swojej prezentacji Prelegentki omówiły nowe wymagania wynikające z rozporządzenia nr 2018/848 oraz przypomniały okresy dostosowawcze. Uczestnikom konferencji zostały ponadto podkreślone tematy wymagające szczególnej uwagi przedsiębiorców.

 

Następną prezentację pt. „Stosowanie aromatów w produktach ekologicznych” omówiła Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.W swoim wystąpieniu Prelegentka przywołała zapisy Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2018/848 z 30 maja 2018 r. w spr. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, Rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1334/2008 z 16 grudnia 2008 r. w spr. środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE, a także Rozporządzenie PE i Rady nr 1333/2008 w spr. dodatków do żywności.

 

W dalszej części konferencji dr Justyna Wasilewko, prezes zarządu Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. oraz Karol Andruk, dyrektor ds. certyfikacji  przedstawili prezentację pt. „Wymagania jakie musi spełnić wytwórca przetworzonych wieloskładnikowych produktów ekologicznych”. W trakcie wystąpienia zostały omówione rodzaje wymaganej dokumentacji w systemie rolnictwa ekologicznego, a także zasady produkcji żywności ekologicznej. Uczestnicy Konferencji zapoznali się także z zasadami znakowania żywności ekologicznej oraz istotnymi kwestiami związanymi ze stosowaniem importowanych surowców ekologicznych.

 

Kolejne zagadnienie - „Pozyskiwanie surowców w Polsce na przykładzie jabłka ekologicznego dla zakładu Nestle w Rzeszowie” zostało omówione przez Sebastiana Blocha z Nestle Polska S.A. Podczas prezentacji Prelegent omówił takie kwestie jak wdrożenie sadów ekologicznych jako dostawcy pod produkcję dla dzieci oraz towarowość i identyfikowalność w Polskiej ekologicznej produkcji sadowniczej.

 

Ostatnią prezentację pt. „Masz dobry Produkt! Podziel się informacją o nim” przedstawił Krzysztof Justynowicz z WiseBase Sp. z o.o. W swoim wykładzie Prelegent odpowiedział na pytania kto jest zainteresowany danymi produktowymi na rynku oraz jak poprawnie definiować i udostępniać informacje o produktach BIO i ekologicznych. Ponadto, omówiona została kwestia budowania kontentu w kontekście wzrostu sprzedaży.

 

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

 


Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

Dentons

J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Partnerzy PFPŻ ZP:

BSI Group Polska Sp. z o.o. 

Siemens Sp. z o.o.

 

Partnerzy Konferencji PFPŻ ZP:

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.

WiseBase Sp. z o.o.

 

Patroni Konferencji PFPŻ ZP:

Polskie Mięso

QAFP

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

 

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Nowy Przegląd Mleczarski

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Przemysł Spożywczy

 

Galeria zdjęć:

Izabella Kamińska, Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w GIJHARS
Izabella Kamińska, Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych w GIJHARS
Agnieszka Starzyńska i Izabela Biernat-Sadlak, Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Pośniak i Sawicki sp.k.
Agnieszka Starzyńska i Izabela Biernat-Sadlak, Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Pośniak i Sawicki sp.k.
Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH
Justyna Wasilewko, Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
Justyna Wasilewko, Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
Karol Andruk, Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
Karol Andruk, Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o.
Sebastian Bloch, Nestle Polska S.A.
Sebastian Bloch, Nestle Polska S.A.
Krzysztof Justynowicz, WiseBase Sp. z o.o.
Krzysztof Justynowicz, WiseBase Sp. z o.o.
 
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij