Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Platforma ePing
Użyteczne, przejrzyste narzędzie dla sprawdzania (nowych) notyfikacji członków WTO dot. kwestii sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS WTO) oraz regulacji technicznych, standardów, procedur oceny zgodności w handlu (Porozumienie TBT WTO), kontaktów z Enquiry Points krajów WTO (krajowe punkty kontaktowe w zakresie lokalnych notyfikacji), dostępu do pełnych tekstów regulacji, wymieniania między zainteresowanymi stronami komentarzy, uwag do notyfikacji, tworzenia dedykowanych grup dyskusyjnych, kontaktowych na poziomie krajowym, międzynarodowym w zakresie np. określonych sektorów, branż, produktów itp.

Funkcjonowanie platformy ma szczególne znaczenie dla natychmiastowego dostępu do notyfikacji, zapoznania się z nią w momencie jej publikacji co znacząco wydłuża czas na możliwość udzielania komentarzy (z reguły 60 dni), w tym w zakresie zbadania najnowszego otoczenia regulacyjnego poszczególnych krajów WTO, w tym czy dana regulacja nie skutkuje ew. barierami SPS, czy też technicznymi w handlu międzynarodowym.


Dostęp do ePing jest publiczny, bezpłatny, także w zakresie rejestracji.


Aby otrzymywać ww. szczegółowe informacje należy dokonać rejestracji na tej platformie (prosty, przejrzysty sposób). Wówczas, w zależności od potrzeb zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać wyboru dot. otrzymywania wszystkich notyfikacji, czy też ich bezpośrednio interesujących, np. dla danego kraju, czy też sektora, np. kosmetycznego, tj. tylko otrzymywania informacji dot. notyfikacji w tym obszarze dokonywanych przez kraje WTO. W przypadku pojawienia się interesującej notyfikacji zarejestrowany użytkownik otrzymuje automatyczne powiadomienie (alert) na swoją mailową skrzynkę odbiorczą (zaoszczędzony czas z tytułu konieczności bieżącego śledzenia regulacji w danym kraju WTO).


Dodatkowo, w ramach tej platformy można utworzyć fora dyskusyjne na poziomie krajowym, czy też międzynarodowym, np. między Enquiry Points krajów WTO, czy też między zainteresowanym biznesem, także z udziałem administracji (w kraju, na różnych rynkach zagranicznych) w zakresie wymienia się informacjami, komentarzami dot. tych notyfikacji, dzielenia się tekstami regulacji itp.


ePing- obecnie zarejestrowanych jest ponad 8300 użytkowników ze 179 krajów, z czego agendy rządowe (administracyjne) stanowią 47%, pozostała części użytkowników to prywatny biznes, środowisko akademickie, NGOs. Obecnie w platformie znajduje się ponad 61 tys. notyfikacji.


ePing jest także platformą do bezpośredniego odszukiwania notyfikacji TBT, SPS członków WTO (bez potrzeby rejestracji).


Polskie Enquiry Points: 


- kwestie sanitarne i fitosanitarne w handlu (Porozumienie SPS WTO) – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kontakt: sps@minrol.gov.pl
- kwestie regulacji technicznych, standardów, procedur oceny zgodności w handlu (Porozumienie TBT WTO) – Polski Komitet Normalizacyjny, kontakt: wto.tbt@pkn.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij