Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ponad 70% konsumentów negatywnie ocenia wzrost cen żywności w Polsce
Wyniki najnowszego Ogólnopolskiego badania sondażowego Omnibus zrealizowanego na zlecenie PFPŻ ZP przez firmę badawczą IPSOS dot. cen żywności w Polsce.

Według najnowszego Ogólnopolskiego badania sondażowe Omnibus zrealizowanego na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców przez firmę badawczą IPSOS na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia:

 • Ponad 70% Polaków negatywnie ocenia wzrost cen żywności, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 •  Większość Polaków (72,9%) jest przeciwna tzw. podatkowi cukrowemu  oraz innym nowym podatkom mogącym wpłynąć na wzrost cen żywności.  
 • Aż 77% osób o niższym statusie materialnym deklaruje, że w przypadku podwyższenia ceny żywności będzie szukała tańszych zamienników, nawet jeżeli będą one gorsze jakościowo.

 

Podsumowanie badania:

 

1. Ponad 70% konsumentów negatywnie ocenia wzrost cen żywności w Polsce

 

71,6% konsumentów potwierdza, że wzrost cen żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał negatywny wpływ na ich budżet domowy:

 • częściej tendencję taką obserwowały kobiety (75,9%) co można tłumaczyć faktem, że to one są częściej odpowiedzialne za zakupy spożywcze w gospodarstwach domowych;
 • w szczególności częstsze deklaracje dotyczące negatywnego wpływu wzrostu cen na ich budżety domowe składali konsumenci o niższym poziomie wykształcenia (podstawowe i zawodowe - odpowiednio 74,6% i 74,3%), a także konsumenci o najniższych dochodach na osobę (w przedziale dochodów do 1000 zł/os było to aż 96%);
 • przy uwzględnieniu sytuacji zawodowej, najczęściej deklaracje o odczuwaniu negatywnych skutków wzrostu cen składali bezrobotni (91,3%), renciści (80,3%) oraz osoby zajmujące się domem (74,3%);
 • częściej negatywne skutki wzrostu cen dostrzegali również ludzie mieszkający w jedno- lub dwuosobowych gospodarstwach domowych (odpowiednio 74,3% i 73,2%).

 

2. Zdecydowana większość konsumentów jest przeciwna wprowadzaniu podatków, które spowodowałyby wzrost cen żywności

 

78,1% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatków, które spowodowałyby podwyższenie cen żywności:

 • w szczególności propozycjom takim są przeciwni konsumenci ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio 80,1% oraz 79,1%);
 • wprowadzeniu podatków są częściej przeciwne osoby w młodszych grupach wiekowych (15-19 lat – 88,1%, 20-24 lata – 85,9%);
 • częściej przeciwni dodatkowym podatkom są konsumenci mieszkający na wsi (81%) oraz w dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców) – 82,3%;
 • biorąc pod uwagę aktywność zawodową, to najczęściej przeciwni wprowadzaniu dodatkowych podatków byli konsumenci prowadzący gospodarstwo domowe (80,8%);
 • propozycje wprowadzenia dodatkowych podatków najczęściej wzbudzały sprzeciw wśród osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych trzy- i czteroosobowych (odpowiednio 81% i 84,2%).

 

3. Ponad 70% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu tzw. podatku od cukru.

 

72,9% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatku od cukru dla takich produktów jak napoje słodzone, słodycze czy wyroby cukiernicze:

 • najczęściej sprzeciw wobec takiego rozwiązania deklarowały osoby pracujące (74,9%) oraz bezrobotni (83,4%);
 • zdecydowanie częściej tego typu propozycje wzbudzały sprzeciw wśród mężczyzn (76,7%);
 • po uwzględnieniu wieku respondentów, to najczęściej przeciwni tego typu rozwiązaniom byli ludzie młodzi (20-24 lata – 82,9%, 15-19 lat – 74,4%) oraz w osoby w średnim wieku (30-39 lat – 74%, 40-49 lat – 75,1%);
 • częściej przeciwni podatkom od cukru są konsumenci mieszkający na wsi (76,7%) oraz w dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców) – 74%;
 • czynnikiem różnicującym odpowiedzi respondentów była również wysokość dochodów – osoby o dochodach z przedziału 1500-2500 zł/os oraz konsumenci najniższych dochodach (poniżej 1000 zł) odpowiednio w 74,2% oraz w 73,6% deklarowały sprzeciw wobec takiej propozycji;

 

4. Ponad połowa konsumentów będzie szukała tańszych zamienników ale gorszych zamienników w przypadku wzrostu cen. 

 

55,4% konsumentów stwierdziło, że wzrost cen skłoniłby ich do poszukiwania tańszych, ale gorszych zamienników produktów. Powyższe tendencje znacząco zależą od czynników socjo-demograficznych, i tak:

 • w kontekście wykształcenia uwagę zwraca fakt, że aż 67,6% konsumentów z wykształceniem podstawowym oraz 62,5% konsumentów z wykształceniem zawodowym deklaruje, że w przypadku wzrostu cen żywności będą poszukiwać tańszych zamienników;
 • istnieje również silna korelacja z wysokością zarobków respondentów. I tak osoby o niższych dochodach znacznie częściej deklarują poszukiwanie tańszych zamienników – przykładowo, dla osób o najniższych dochodach (do 1000 zł/os) było to aż 77%, dla osób o dochodach pomiędzy 1001 a 1500 zł/os – 63,6%;
 • po uwzględnieniu aktywności zawodowej, deklaracje szukania tańszych zamienników składali najczęściej bezrobotni (79,7%), emeryci (60,4%), renciści (59,8) oraz osoby zajmujące się domem (58%).
 • częściej również tańszych zamienników szukać będą osoby z małych gospodarstw domowych (jedno- i dwuosobowych – odpowiednio 59,2% oraz 58,8%);
 • po uwzględnieniu miejsca zamieszkania, to nawet 67% konsumentów deklaruje poszukiwanie tańszych, gorszej jakości zamienników (miasto pomiędzy 50 a 200 tys. mieszkańców); mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) deklarują tendencję odwrotną (poszukiwanie zamienników deklaruje jedynie 46,4%, co oznacza że wzrost ceny nie wpłynie w aż takim stopniu na zwyczaje zakupowe tych respondentów);
 • ze względu na wiek, najczęściej deklarację dotyczącą tego, że konsumenci nie będą poszukiwać zamienników składali respondenci w wieku 20-24 lata (57%) oraz 40-49 lat (50,2%).


Kontakt:

 

Andrzej Gantner

tel. +48 228307055

mail: biuro@pfpz.pl 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij