Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości
W dn. 27 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości. Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPZ ZP został wybrany na Przewodniczącego Prezydium Rady, zaś Marta Tomaszewska-Pielacha, dyrektor ds. żywności i żywienia PFPZ ZP otrzymała powołanie na członka Rady.

Rada stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w Sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. 

Celem działania Rady pozostaje zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Sektorze. Powyższy cel będzie realizowany poprzez:
 1. zwiększenie udziału w rynku żywności wysokiej jakości poprzez działanie na rzecz ścisłej współpracy pomiędzy producentami żywności a nauką, mające na celu wypracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych systemów szkoleń kadry pracowników zapewniających kształcenie na wszystkich poziomach nauczania (szkolnictwo zawodowe, technika, uczelnie wyższe);
 2. utworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami i pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia  do potrzeb zmieniających się technologii i wymagań produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości;
 3. prowadzenie stałego monitoringu zmian legislacyjnych na poziomie krajowym i UE w celu weryfikacji wymagań prawno-produkcyjnych wpływających na potrzeby kwalifikacyjne oraz proponowanie zmian legislacyjnych wpływających na poprawę kompetencji w sektorze żywności w celu zapewnienia jej wysokiej jakości,
 4. opracowanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji;
 5. działania na rzecz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego pozwalających na lepsze dopasowanie do potrzeb pracodawców (np. kształcenie dualne).
Platforma współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych


Nominacje członkowskie w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W składzie Rady, wybranej na kadencję 2019-2023 znaleźli się:

 1. Paweł Badowski – Unilever Polska Sp. z o.o.
 2. Jan Brodawka – Karol Sp. z o.o. Sp.k.
 3. Jacek Czarnecki – Nestle Polska S.A.
 4. Agnieszka Falba-Gałkowska – FBZPR
 5. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP
 6. Magdalena Głodek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 7. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie
 8. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" 
 9. Bogdan Kruszakin – Ośrodek Rozwoju Edukacji
 10. Ilona Juszczyk – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 11. Mieczysław Obiedziński – TUV SUD Polska
 12. Piotr Palutkiewicz – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 13. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
 14. Wiesław Różański – UPEMI
 15. Michał Rzytki – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 16. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 17. Prof. dr hab. Mirosław Słowiński – SGGW w Warszawie
 18. Dr inż. Zuzanna Szmyt – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 19. Izabela Tańska – IGI Food Consulting
 20. Marta Tomaszewska-Pielacha – PFPŻ ZP
 21. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. Justyna Wasilewko – Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
 23. Katarzyna Włodarczyk – Niemyjska – Rada Rynku Pracy
 24. Dr Katarzyna Wolnicka – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH.
Członkowie ze swojego grona wybrali Prezydium Rady w składzie:
 1. Andrzej Gantner – PFPŻ ZP – Przewodniczący Prezydium
 2. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – SGGW w Warszawie – Członek Prezydium, Animator Pracy Rady
 3. Teresa Kowalska-Suchecka – Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność" – Członek Prezydium
 4. Dr Jacek Postupolski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Członek Prezydium
 5. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Członek Prezydium.

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij