Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Zapytanie ofertowe - Grupa robocza ds. legislacji
W Bazie Konkurencyjności zostało opublikowane zapytanie ofertowe Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości dotyczące naboru ekspertów do Grupy roboczej ds. legislacji.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia Wykonawców, którzy samodzielnie będą świadczyć usługę ekspercką w ramach prac grupy roboczej ds. legislacji w projekcie pn. Sektorowe Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi eksperckie dotyczących kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników w sektorze żywności wysokiej jakości w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych, analiz prawnych, ekonomicznych oraz rekomendowania rozwiązań/ zmian legislacyjnych, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku (10 osób).


Termin składania ofert 


Do dnia 7-08-2020 g. 16:00.


Szczegółowe informacje

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256303


Sektorowa-Rada-ds-Kompetencji_Zywnosc_wysokiej_jakosci_MALE600pxl

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij